Fordrag og prosjektarbeid

Unnskyld, litt. Det går litt lenge mellom hver gang jeg skriver, men det er blitt litt for travelt.. Idag var en sånn dag. Jeg steppet inn for en kollega til å holde et foredrag på en fagdag for de som underviser for helse og sosialpersonell på Høyskolen i Buskerud, Vestfold og Telemark. Bestillingen var å si noe om samhandlingsreformen og hvordan den vil kunne virke inn på helsepersonell. Spennende…! jeg satt til seint i natt og gjorde meg ferdig og var litt svett for foredraget skulle skje på Drammen teater…. der har jeg da bare vært på konsert tidligere….. Det er jo ikke mulig å dekke alt når man får 25 minutter til å prate.. Jeg valgte å fokusere på den enkelte helsearbeider for er det noe som opptar meg så er det hvordan den enkelte blir påvirket av systemet man(=vi) jobber i og hvor viktig det er at helsearbeidere beholder de holdninger og verdier de får med seg med fra skolen. Utfordringen blir altså hvordan studiet skal kunne få studentene til å tenke gjennom det systemet de jobber i og beholde å stå opp for samarbeid med andre for å skape en helhetlig behandlingskjede. Da nytter det ikke at sjukepleieren på sjukehuset bare tenker på pasienten fram til han/hun skal skrives ut uten å ta med seg hvordan funksjosnsevnen er til å klare seg hjemme. Da  det samarbeides med kommunehelsetjenesten…
Men det er ganske så skummelt å holde et foredrag for folk som er spesialister i nettopp det.. å lære andre…

Telefon fra lensmannen om en person de hadde vært hjemme hos som hadde det helt fælt i leiligheten.. Vanskelig å gjøre noe med, men vi startet opp å nøste litt i hvem som kjente personen og hvordan vi skal gå videre… Sånne saker er svært vanskelige.

Derfra til møte i den lokale styringsgruppa for prosjekt: Lokalmedisinske tjenester i Øvre og Nedre Eiker. spennende diskusjoner som konkluderte med 5 forskjellige nye arbeidsgrupper vi skal jobbe videre med. Dvs vi trenger litt mer tid til å avklare hvordan vi skal jobbe med oppgavene. Litt vanskelig det der for vi er helt tydelige på at vi ikke kan gjøre alt det vi ønsker så vi må legge vekk mange gode prosjekter og fokusere på noen få..

Telefonsamtale med den nye kommuneoverlegen.. Han gleder seg og det gjør jeg også…