Det klør

Det kribler litt… og det er ikke tørr hud..(Det er vel ikke mulig med så mye regn ute…) Synes det ligner litt på faglig nygjerrighet… kanskje litt forventning om spenning… kanskje mulighet for å ha det morsomt?…. eller er det dårlig samvittighet som klør baki der? Nei vel.. den var jo så dårlig at den døde allerede for mer enn 10 år siden.. Med den høsten som står foran oss er jeg ganske sikkert på at det er noe positivt…. Håper egentlig du også har litt sånn kløe.. Det gjør liksom livet litt mer spennende å leve både hjemme og på jobb.

Vi forbereder oss til videre jobbing med prosjekter innen samhandlingsreformen. Veeldig kort skal vi komme opp med praktiske forslag til hvordan vi skal forebygge at folk blir lagt inn på sykehuset, får kortest mulig opphold og at vi kan ta imot dårligere pasienter tidligere.. For å spare penger, men aller mest for at pasienten skal få beste effektive behandling.. Jeg (les: vi) skal nok få klø oss godt på den…… men det er spennende:

  • om vi får det til
  • hvilke tiltak vi kan etablere
  • hvordan vi får til samarbeidet med sykehusene
  • og ikke minst hvordan vi får til samarbeidet internt hos oss sjøl!
Flere kommuner har allerede laget forskjellige tiltak så det dreier seg mye om at vi kan finne fram til vår måte å gjøre det på. Og at vi trekker på andres erfaring! Men vil tiltakene kunne spare oss for de innleggelsene vi ønsker og klare å ta imot pasienter tidlig nok fra sykehuset når det er de som definerer når noen skal skrives ut? og ikke minst blir det til beste for pasientene?
Ja dette bliiir spennende!
Samarbeid med ny kollega blir ihvertfall tett opp til morsomt… eller spennende? Jeg gleder meg ihvertfall passelig barnslig (hva eeer passelig der da..?) til å få en kollega å jobbe sammen med. Samtidig får vi også en ny medarbeider innen miljørettet helsevern. Det er bare så hyggelig at vi har klart å få til et interkommunalt samarbeid mellom Nedre og Øvre Eiker om denne funksjonen også. Vi hadde det bare i Nedre Eiker før, nå skal vi samarbeide……Gleder seg!!
Vi skal ha møte mellom de som behandler «parkeringstillatelser for forflytningshemmede» i Øvre og Nedre Eiker også. Jeg er jo deres faglige overordnede i begge kommuner så det er naturlig. Det som er gøy er jo at det er de som tar initiativet. Vi må samkjøre oss med andre nabokommuner, faglig og i forhold til å gjøre like avgjørelser for like tilstander… Så flott å få være med på!
Vi forhandler for tida med to som er innstilt som sykehjemsleger i Nedre Eiker… er ikke det spennende da!
Det ække noe rart at det klør litt…?
Jeg har jo ikke fått tid til å skrive noe særlig i bloggen i det siste. Skal prøve å rette det..
Bar et kort blikk på idag:
Kjørte bil til jobben idag… fy da.. men jeg sykla hjem igjen..
Var i Hovedutvalg for helse og sosial i Nedre Eiker for å informere om samarbeidet om kommunelegefunksjonen, ansettelsen av nye sykehjemsleger og prosjektene i samhandlingsreformen.. jeg liker å møte der…. det er en direkte tone og de tåler både å bli ertet og bli provosert (enda det er valg snar…!) Det er en balansegang det der å ha en lett tone samtidig med at man har faglig tyngde… håper de skjønner det…eller at de sier ifra.
Hadde en times lunsj med bløtekake i 60 årsfeiring til psykiatrisk sykepleier Håkon Asbjørnsen. Sang av Tove Bøygard og Jon Vold…. nyyydelig! Håkon representerer en type helsefaglig tjenesteyter jeg er stolt av å kjenne; faglig høy kompetanse, omsorg og med et romslig og tolerant syn på sine medmennesker og forståelse for at kultur og andre fritidssysler er grunnleggende viktig for helsa vors.
Gikk derfra til møte med prosjektmedarbeider for å planlegge oppstarten av Lokalmedisinske tjenester i Øvre og Nedre Eiker
derfra til
møte om et serveringssted med dårlig inneklima, kloakklukt i lokalene pga en dårlig kloakkløsning i kjelleren… Et typisk tilfelle hvor Forskrift om miljørettet helsevern må brukes… det blir en del jobbing av slikt..
….på sykkelen hjem kom jeg på flere ting jeg måtte huske å få gjort… men når jeg kom hjem…?