Travle dager og litt lettvinn saksbehandling

Travle dager… Det er blitt for liten tid til å sitte foran pc´n å gjøre saksbehandling, må gå litt på akkord med formalitetene for å rekke å gjøre alt. Ny flott barnehage godkjent etter at jeg har vært på befaring der to ganger i byggeperioden. Godkjente den kjapt i saksbehandlingsverktøyet (ePhorte for deg som kjenner det) fordi jeg kjenner barnehagen godt og veit at styrer er flink. Jeg skulle nok tatt meg tid til å skrive en skikkelig befaringesrapport med vurderinger og konklusjoner  men lot formalitetene ligge til fordel for god kjennskap og egen befaring. Gleder meg til ferdigbefaring å se barnehagen i full drift…!

Annen saksbehandling er ikke så hyggelig etter at vi besøkte et næringsbygg her i kommunen. Heldigvis har vi et internt samarbeid i kommunen hvor bla jeg blir varslet hvis saksbehandler for serverings- og skjenkebevilling ikke synes hun har god nok dokumentasjon eller hører om mangler. Vi dro på uanmeldt besøk og fikk snakke med  en fortvilet frisør som leide lokaler. De ville flytte fordi det til tider var så sterk kloakklukt i rommet. Frisørsalonger og serveringsbedrifter skal godkjennes etter Forskrift om miljørettet helsevern og forskrift om hygiene i frisør, hulltagnin og tatooveringsinstitutter. Jeg mener bestemt at man ikke kan drive hverken et serveringsted, frisør eller å leie ut bolig når det lukter kraftig med kloakk..!

Vi har begynt å ta opp igjen prosjektarbeiet vi har jobbet med i i vårhalvåret. Sammen med en prosjektmedarbeider forsøker vi å planlegge driften i fase 2, dvs  at vi skal få med oss sjukehusene på arbeidet videre. Det blir spennende også fordi kommunene har hvert sitt lokalsykehus; Øvre Eiker hører tl Kongsbergsykehus (KS) mens Nedre Eiker sogner til Drammen sykehus (DS) Vi lager ei saksliste og kaller inn folk…

Rullering av pyykiatriplan, rusplan og plan mot vold i nære relasjoner er ferdig. Jeg har sittet i styringsgruppa denne gangen. Det er gjort et forsøk på å samle alle de tre planene i en plan. Et kunststykke for planen er blitt kortfattet  hvor man fort kommer til kapittelet med tiltakene uten å ha måtte lese massevis av sider med teksst… Tiltakene er konkrete og jeg tror de er gjennomførbare…

Etter å ha fått en henvendelse fra en lensmannsbetjent om en person som hun var bekymret for helsa til. Fant jeg ut hvem som var fastlegen og kontaktet han. Han var allerede i gang med oppfølging og klar til å følge opp videre…betryggende..

Nå har jeg gjort meg klar til å delta på årsmøtet til Norsk samfunnsmedisinsk forening. Det er samtidig også et kurs så jeg får hive meg på toget til Kristiansand…