Minnestund for de som døde på Utøya og regjeringskvartalet i Oslo

Helga har gått med organisering og rådgivning overfor kriseteam og legevakt. Få henvendelser til legevakta som hadde forbindelse til terroraksjonene, men kriseteamet jobbet jevnt både lørdag og søndag. Kriseledelsen var samlet på lørdag; ordfører, fungerende rådmann, leder av kriseteamet og seniorrådgiver og jeg. Vi bestemte at vi skulle åpne Familiesenteret for de som var berørt av terroren og kriseteamets medlemmer var der. Samtidig samarbeidet vi med AUF/Arbeiderpartiet som hadde åpent hus på «Arbeideren» og Haug kirke hadde åpent. Det fungerte veldig bra og ansatte bare stilte opp på forespørsel. Det var ikke noe problem å åpne kommunens sentralbort ansatte slapp det de hadde i hendene og stilte opp… jeg er kjempeimponert over innsatsviljen!

Søndag valgte vi å lukke dørene på Familiens hus og kun ta i mot de vi allerede hadde kontakt med og heller ta imot flere som evt kontaktet legevakta. Arbeideren hadde åpent og godt besøk, gudstjenesten i kjerka hadde også godt besøk og åpent for folk etterpå.

Nytt møte i kriseledeslen. Skulle vi ha en markering på mandag da det skulle være ett minutts stillhet… Ordføreren avgjorde og bestemte at vi skulle ta ha en enkelt markering kl 12 på mandag… det var helse i hvert minutt. Det er vanskelig (=>umulig…!) å holde tårene unna når jeg så hvor mange mennesker som møtte fram foran rådhuset til markeringen! 45 min før vi skulle starte fikk rådmannen telefon fra slottet om at kronprinsesse Mette Marit ville komme…! hektisk aktivitet… hva måtte vi gjøre? Krevde det noe spesielt av oss.. vi ble raskt beroliget om at vi kun skulle gjøre slik vi hadde planlagt.

Det blei en fantastisk demonstrasjon av at vi skal fortsatt ha et åpent samfunn hvor også medlemmene fra kongehuset kan bevege seg fritt og trygt ute blant folk. En stille, respektfull stemning med mange klemmer og tårer på plassen foran rådhuset. Ordfører og leder av arbeiderpartiet i Øvre Eiker talte og til min overraskelse kom også leder av AUF Buskerud opp og holdt tale. Sterkt gjort av en som hadde vært oppi de forferdelige hendelsene på Utøya! han fokuserte på kjærligheten og samholdet i landet vårt og at det var dette vi må bygge videre på.

Kriseteamets medlemmer var rundt de av familiene som hadde møtt opp og det var godt. Sjøl om de ikke var så mange av sentrale media opplevde familien at det ble nærgående, men det ble nok en god opplevelse både for dem og de andre frammøtte..

Vi må passe på at vi følger opp og bryr oss like mye om de som er blitt rammet av terrorhandlingen også om 2-3 måneder eller seinere…

Jeg rakk ikke mye annet arbeid idag… men det gjør ikke så mye.. Dette var en god dag sjøl om det er usigelig vondt å høre om de forferdelige hendelsen på Utøya…