Pasienteid sjukehus. En drøm om muligheter

Jeg har gjort meg noen tanker om organisering av helsevesenet gjennom mange år som samfunnsmedisiner. Du får unnskylde men jeg vil prøve å taste ned noen tanker jeg har gjort meg i det siste. Spesielt ettersom jeg sitter i flere arbeidsutvalg rundt organisering i samhandlingsreformen og utvikling av Vestre Viken helseforetak.

Jeg mener ganske sterkt at vi trenger grundige omveltninger innen sjukehusene (=Spesialisthelsetjenesten) også innen kommunehelsetjenesten. Mine tanker er ganske så revulosjonerende, men slett ikke ukjente eller uprøvde.

Jeg ønsker at våre helsetjenester skulle bli eid og styrt av pasientene sjøl..

Sjukehusene har en lang historie hvor fagutvikling og fagprofesjoner har vært samme sak og styrt oganiseringen av sjukehusene. Andre har prøvd ut nye modeller:

  • I Alaska er det et helsesystem som heter: Alaska native tribal health consortium . Der er det de stammene sjøl= innbyggerne sjøl som eier sjukehusene og helsetjenestene. Verden over er man blitt overrasket over hvor godt drevet tjenesten er og hvor tilfreds brukerne er..
  • I vårt eget helsevesen gjennomføres nå et prosjekt som kalles ACT team. Det er et team med spesialister og kommunalt ansatte som yter alle  tjenester til de dårligste psykotiske pasientene med tilleggsproblemer som rus. 90% av pasientkontakten skal skje hos pasienten; hjemme eller der han/hun vil.
Min drøm er at man kunne prøvd ut dette i et lokalsjukehusområde hos oss også…. tenkt deg å tømme et sjukehus helt…. for tjenester og ansatte. Lage en organisasjon som kun består av vanlige innbyggere og pasienter som planlegger hva deres lokalsykehus skal inneholde, hvordan det skal fungere og hvem som skal jobbe der. Hvor det kun blir ansatt helsearbeidere som skriver under på å følge de krav brukerstyret stiller og deltar i å organisere et sjukehus hvor det er pasienten som står i sentrum, hvor alle tjenester legges til rette for pasientene, ikke fagpersonellet. Et brukereid og brukerstyrt sjukehus.
Et sjukehus eid av pasientene burde selvfølgelig matches med kommunale tjenester etter samme ideologi. Dvs at de ansatte jobbet etter samme ideologi og at tjenestene var nøye tilpasset hverandre…
Jeg lurer på om det hadde blitt dyrere enn det vi har idag? Det er ikke det i Alaska… og sjukehuset ville helt sikkert bli annerledes enn dagens fordi folk sjøl måtte prioritere og avklare hva som skulle gjøres hvor… men ikke minst at det var pasientenes behov som ble satt øverst. F.eks i organiseringen av utredning og behandling.
Jeg tror det ville vært helt mulig å gjennomføre det som et pilotprosjekt i et lokalsjukehusområde….noen ganger sovner jeg med tankene om et sjukehus hvor overleger og alt helsepersonell hilste høflig på sine arbeidsgivere som kom til dem med sine sykdommer….