Kriseteam, Friskliv og tid

Mandag morgen startet med møte i kriseteamet. Siden jeg dekker to kommuner ble det to forskjellige møter. Det er lærerikt å sammenligne og ta med seg det beste fra hver kommune! I begge kommunene er det engasjerte medarbeidere med forskjellig bakgrunn som deltar i teamet. Det er blitt litt få medlemmer i Nedre Eiker og vi diskuterte hvordan vi kan få flere til å delta. Vi må nok ta opp igjen betalingsordningen for dette er foreløpig engasjement for spesielt interesserte. Ingen av kommunene har sett seg råd til noen vaktgodtgjørelse noe som er vanlig i mange kommuner. Men medlemmene gjør en kjempeflott innsats som er helt nødvendig og har hatt aksjoner i begge kommuner i det siste. Det var mitt første møte med medlemmene i Nedre Eiker og jeg fikk være med på en grundig og fornuftig gjennomgang av en hendelse. Både lærerikt, men også spennende å høre hvordan de betyr mye for de som trenger hjelp.

I Øvre Eiker gikk vi gjennom arbeidet rundt en tragisk togpåkjørsel hvor kriseteamet også hadde gjort en viktig innsats og hvor vi jobber videre med etterarbeid. En av mine oppgaver er å gi beskjed til fastlegen(e) til pårørende om at de tar kontakt og viser at de er tilstede for de etterlatte. Og i denne saken ble det også jobbet mye i forhold til ungdomsmiljøet, både fra skole, helsesøster og ungdomskontakt. Det betyr mye at voksne viser seg og følger med ungdommene. Vi diskuterte bla hvor fort ungdommene nå ble informert gjennom Facebook og andre sosiale medier. Mange positive sider av det og vi prøver følge med for å se om det er noe vi kan tilby…

Idag var jeg innbudt til Gjøvik på en langt mer hyggelig del av jobben. Der skulle de ha «kick of» for å endre navn på Friskotekene i Oppland til Frisklivssentraler. Omtrent samme innhold, men noe utvidet etter anbefaling i Helsedirektoratets nye veileder for frisklivssentraler. Se den her.
De har virkelig kommet lang med sitt system, spesielt i å få oversikt over henvisninger, hvem som henviser, hvem blir henvist, hvor mange i kommuner og i hele fylket… Vi gjør det litt annerledes i Buskerud og jeg fortalte om hvordan vi jobber i Aktiv Eiker  Det var absolut verd å kjøre til Gjøvik, være med på seminaret og kjøre hjem igjen…. men en bli sliiiten i hue av å kjøre sånn i regnværet…!

Telefon fra en av sjukehjemmene om en dement pasient de mente var feilplassert fordi hun var verbalt utagerende og til tider også fysisk. Pasienten var på sjukehjemmet mot sin vilje og vi ble raskt enig om at det bør finnes mer egnet plass for pasienten og at det måtte gjøres et tvangsvedtak for å holde henne tilbake i institusjonen. Vi må nok innse at dette er pasienter vi må takle i kommunen, men vi står foran noen store utfordringer med demente pasienter som er fysisk frisk, voldsomme og vanskelig å ha på en vanlig sjukehjemsavdeling og som må holdes tilbake med tvang for sin egen helses skyld….

Denne uka er jeg spesielt opptatt av Tid. Skille mellom jobbtid og fritid, for lite tid og for rask tid. Mangel på tid og feil bruk av tid… Jeg prøver å rydde litt i hue mitt for jeg synes det er mye der som virker inn på min oppfattelse av tida mi!  I morgen drar jeg på heldagsmøte i spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin og har da allerede vært borte to arbeidsdager denne uka. Riktig bruk av tida? Ja! mener jeg, men det var ikke noe tid til overs for en god del andre oppaver da……. Kanskje jeg ikke skal være opptatt av Tida til neste uke? … men det er jo ikke mulig så jeg få se på tida som kommer (eller går´n?