Samhandlingsreform og skakkkjørte sjukehus

En lørdags kommunelegebetraktning… noen ganger slipper ikke jobbtankene sjøl om det er fridag… Oppslag i Laagendalsposten om at Kongsberg sykehus skal spare inn 10-12 stillinger og at Vestre Viken Hf bruker 16 millioner blanke norske kroner for mye hver måned.. Samtidig jobber vi i kommunene med Samhandlingsreformen som visstnok skal spare penger for sjukehusene… Jeg synes nesten det ser ut som om kommunene skal «redde» sjukehusene ved denne reformen…  Å ja. det er klart at flere kommuner har for dårlig kapasitet til å ta imot pasienter som skal skrives ut fra sjukehuspostene, men det er langt ifra hovedproblemet og årsaken til overforbruket. Det er det så mange årsaker til at det er uoversiktlig og umulig å finne en medisin for. Fra dårlig administrasjon, gammeldagse rutiner, holdninger og gammelt utstyr og lokaler til politisk uvilje til endringer…

Samhandlingsreformen kan aldri «redde» sjukehusene uten omfattende omstilling i spesialisthelsetjenesten. En omstilling jeg har lite tro på at den store uoversiktlinge organisasjonen vil kunne klare, bla fordi politikerne aldri tør å gå med på reelle omstillinger. (som å legge om driften i lokalsjukehus). Vi i kommunene må være knallharde på at vi ikke bare skal ta imot dårligere pasienter deinfert av spesialistene så sjukehusene kan fortsette sin skjeive ferd mot et evig underskudd..