Legemidler, legevakt og kommunelegesøkere

Ny uke, nye sjanser… Startet dagen med å gå gjennom legemiddelhåndteringen på legevakta med nye legevaktslederen. Hun er allerede godt i gang med sitt arbeid, legger til rette , og ordner med nytt utstyr og måter å gjøre ting på. Det er alltid litt spennende med nye folk som går gjennom vel etablerte tiltak. Tjaa jammen kunne vi gjøre det bedre og sånn var egentlig litt lurt, men det likte jeg ikke og flott så fikk vi til noe nytt! …og sånn.. Få til gode rutiner for oppbevaring, kontroll og salg av medisinene på legevakta er viktig så vi startet opp idag, må gå gjennom dette med tilsynsfarmasøyten seinere..

Vi må jobbe med legevakta fordi det er etterhvert få av fastlegene som har vaktplikt etter at flere har fått fritak av forskjellige grunner. Jeg satt meg ned og avsluttet første forslaget til et notat med flere forslag som jeg skal legge fram til Legerådet i morra..Det blir et travelt møte med mye info og aktuelle saker…

Til sist på dagen var jeg med på å intevjue søker til kommunelegestillingen. Vi har intervjuet 3 søkere og er heldige med 3 kompetente, gode og hyggelige søkere. Allerede nå begynner vi å ane en prioritering… jeg har gjort meg noen ønsketanker i hue og håper det slår til!

Jeg bruker twitter og facebook oftere og opplever til min store forbauselse at jeg får mer ut av Twitter enn facebook…? Jeg «følger» flere kolleger og får mange innspill, opplysninger og tips som f.eks. forrige blogginnlegg.. spennende ny greie…