Et kritisk blikk på samhandlingsreformen

Et kort blogginnlegg til en lengre tekst!

Jeg er bekymret for utviklingen av Samhandlingsreformen. Er reformen godt nok fundert? Er løsningene de beste for pasientene? Kan kommunene klare å avhjelpe presset på sjukehusene til en billigere penge? Jeg er ikke aleine om å bekymre meg om dette. .. Professor Tor Inge Romøren, Senter for omsorgsforskning Øst, Høgskolen i Gjøvik er også betenkt.. les det her