Strategisk lederseminar…..

Har sitti hele dagen på et «strategisk lederseminar» med ledere i Vestre Viken HF og fra kommunene i deres nedslagsfelt. Maaange mennesker…. Det blir rett og slett mye store taler og fine ord …. og etter en god lunsj blei jeg sittende å lure på om det var verdt å holde øynene oppe…… men det er viktig å være på slike møter sjøl om det blir mye prat. Jeg skjønner at det er viktig at vi møtes for å diskutere de store linjene sjøl om ingen helt tør si sin mening direkte men være diplomatisk i sine uttalelser. Like viktig som det som blir sagt fra talerstolen synes jeg det er det som skjer i pausene og i diskusjonene.. Seminaret var veldig godt arrangert, med pauser til å prate og god tid til spørsmål etter innleggene.

Engstelse for å bli sittende med svarteper, store utgifter og for tunge/syke pasienter i kommunene og en positiv forventning i helseforetaket til at kommunene faktisk skal avhjelpe presset på sykehusene og spesialistene… Jeg mener fremdeles det er alt for tidlig i utviklingen av samhandlingsreformen til at vi kan si noe om dette er rette veien….. eller… det ER jo rette veien… for det er jo ikke mulig å hjelpe pasientene skikkelig hvis ikke kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten samarbeider.

Vårt mål må jo være at vi kan få til «pasientløp» fra fastlege/sykehjem inn på sykehuset, gjennom og ut igjen hvor han/hun blir undersøkt og utredet for de sykdommene hun har Ikke bare akkurat det den ene spesialistene kan ta for så å bli skrevet ut og henvist på nytt for en annen sykdom/skade han hadde. På seminaret spurte en kollega om vi skal henvise en pasient 5 ganger hvis han har 5 forskjellig sykdommer. Eller kan sjukehuset ta seg av alle 5 når pasienten nå engang er innlagt… Idag må pasienten faktisk 5 ganger ut og inn på sjukehuset….