Intervju, kunst og utskrivningsklare pasienter

Ååå unnskyld et blei ikke noe blogging på over ei uke! Jeg har satt meg ned flere ganger, men måtte rive meg løs og gjøre noe annet. Fritid er kort tid!
Skjønt forrige uke er absolutt noe å skrive om her fra intervju med søkere til kommunelegestillingen til besøk på Vestfossen kunstlaboratorium… Det siste har jeg skrevet om før. Vi har en årlig avdelingstur til kunstutstillingene i Vestfossen når de nettopp har åpnet for sesongen. Det er noen ganger ganske tungt å komme seg gjennom, andre ganger provoserende , morsomt eller tankevekkende. Jeg har aldri vært noe stor kunstkjenner, men de årlige turene med guide som kan fortelle om hvert verk er fantastisk inspirerende og tankevekkende. Årets utstillinger kan absolutt anbefales! Se hjemmesiden her.  Jeg er ikke i tvil om at dette bidrar godt til folkehelsa. Det er trim av sjel og hjerne!

Jeg prøver å få til regelmessige møter med sjukehjemslegene. Det er viktig for meg både for å holde kontakten nå som jeg er så travel og fordi jeg har et sterkt ønske om å utvikle «sjukehjemslegetjenesten» i våre to kommuner og i samhandlingsreformen. Det virker som om det er muligheter til å få til noe nå. F.eks et interkommunalt samarbeid om fagutvikling, rundt ambulante hjemmesykepleierteam og f.eks lage en sjukehjemslegepoliklinikk? Det er spennende å ha noe å strekke seg etter. Vi har alt fått til et sjukehjemslegeforum hvor legene fra Kongsberg, Øvre- og Nedre Eiker møtes. Det er spennende og utviklende! Nå er det også vedtatt at vi skal lyse ut to sjukehjemslegestillinger i Nedre Eiker så dette er allerede på vei!

Vi fikk også tid til å diskutere oppfølging i tuberkuloseprogrammet og undersøkelse av innvandrere/flyktninger. Da er det godt å være kommunelege i to kommuner og kunne diskutere med to solide helsesøstre om hvordan vi skal gjennomføre undersøkelsene, utnytte journalprogrammene og gå løs på felles frustrasjoner.. Vi ble fort enig om at vi må fortsette med flere møter for å gå løs på alle de utfordringene vi ser og å gå gjennom den nye veilederen. Vi er kjempeglade for at Folkehelseinstituttet har laget flytskjemaer for hvordan vi bør følge opp de forskjellige kategoriene innvandrere. Det letter jobbet mye for oss..

Fredag gikk vi gjennom legemiddelrutinene vi har laget for begge kommunene. Tilsynfarmasøytene har satt av tid til å gå gjennom det med oss og det blir en grundig gjennomgang med korrigeringer både i forhold til nye type medisiner og de erfaringene vi har med retningslinjene.

Jeg diskuterer med flere av kollegene i andre kommuner hva som ligger i samhandlingsreformens krav til kommunene om å etablere akuttplasser på sykehjemmene. Vi har diskutert observasjonsplasser på legevakta, observasjonssenger på lokalsjukehuset og akuttplasser på sjukehjemmet. Skal vi ha tre forskjellige typer eller en…? Hva skal være kriteriene for å legge inn og skrive ut fra disse plassene? Jeg skal jobbe med det utover høsten og vårt samhandlingsprosjket «Lokalmedisinske tjenester i Øvre- og Nedre Eiker» skal planlegge sammen med sjukehusene, men jeg ønsker en diskusjon hva det bør være i våre kommuner… Det er mange synspunkter allerede og også erfaringer fra andre kommuner, men typisk er at det er kommuner som er ganske annerledes enn våre….
og
Hva er utskrivningsklare pasienter…? Når er første utskrivningsdag? (Dagen de er erklært utskrivningsklare eller dagen etter?) Kommunene skal nå betale fra første dag pasientene er utskrivningsklare fra sjukehus. Siden sjukehuseene sjøl regner utskrivningsdagen som en «inneliggende» dag mener jeg første dag må være dagen etter at de er definert utskrivningsklare fra sjukehuset… Ellers ville vi jo måtte betale for en utskrivningsklar pasient samme dag vi tar han/henne imot i kommunen…..? Her er det masse detaljer som vi ute i kommunene begynner å bli ganske opptatt av. Vil våre akuttplasser helt bli styrt av hva sjukehuset skriver ut?  Betalingsordningen i samhandlingsreformen er i beste fall bare førsteutkastet….

Og så hadde vi et søk etter savnet person i Nedre Eiker…. det endte godt, heldigvis