Bloggpresentasjon

Sitter på lørdag og ser tilbake på uka som gikk… veeldig fort. To dager med Rusforum en dag med kontorarbeid, en dag på Norsk Tannhelseforenings 100års jubileumskonferanse og en intens møtedag. Schwisjjjjj!

Jeg var bedt om å si noe om denne bloggen på Tannhelsekonferansen. Det blei mer spennende enn jeg var forberedt på. Det var flere veldig gode innlegg, mange faglige fine presentasjoner! Å snakke bare om denne bloggen var jo litt rart.. så jeg vred det til å snakke om elektronisk informasjon… Det kunne jeg nok snakket mye om men dette skulle jo være fokusert på blogg og jeg tok med min egen utvikling fra da jeg startet å skrive på diskusjonsforum.. det var før internett ble helt vanlig…(!) snakket om å være webredaktør på egne kommunale sider til bloggen, facebook og twitter..

Jeg ble nok ikke helt fornøyd med presentasjonen, men mener jeg fikk fokusert på hvor viktig det er å være klar på hvilken rolle/funksjon man skal ha når man går ut på nettet. JEg er opptatt av at jeg ikke er privat på nettet, men kan være personlig i forhold til jobb.. Det er spesielt viktig i de sosiale mediene. Jeg fokuserte også på hvor liten kontroll man har over facebook sidene og at man faktisk må finne seg i at det f.eks. kan være reklame på sidene som man ikke trenger like/stå inne for.. og at det er viktig hva man skriver fordi absolutt hele verden som ønsker det kan, i prinsipppet, se hva man legger ut.  20 min gikk fort og før jeg visste ordet av det satt jeg på stolen å hørte på Magne Nylenna snakke om Helsebibiloteket…. helproffesjonell som alltid…

Egentlig burde jeg få filmet sånne presentasjoner så man kunne lære av sine egne feil. Jeg er veldig opptatt både av hvordan man presenterer et budskap både som person/kroppspråk og bilde/powerpoint.. Det er jo umulig å bedømme etter hva høflige folk sier og jeg er alltid sjølkritisk… (men det hadde vel vært fælt å se seg sjøl på video tenker jeg…)

Denne gangen var det ikke et veldig faglig emne jeg la fram. Blogg, facebook og twitter gjør jeg nok mest i fritida… men det er jo en del av kommunelegen jeg presenterer..

SÅ må jeg snart skrive noe om hvordan jeg opplever å være med på prosessene rundt samhandlingsreformen… merker at jeg er frustret og over(kjørt?)veldet….