Piiip, Rusforum, og rådgiver for politiet

Javel.. Eeehh… erre lov å pipe litt igjen… ? Jeg har hatt en liten gjennomgang av kalenderen min igjen.. og fått veldig masse motivasjon til å være raskt i intervjuene av søkere til kommunelegestilingen! Du store min tid så mye tid jeg skal bruke på baken i møter om samhandlingsreform, organisasjonsutvikling i Vestre Viken HF, Kommunehelsesamarbeidet og prosjekt. Paradokset er at sjøl om baken sitter stille på en eller annen stol så fosskoker det i inni hue.. omtrent som å være trimsyklist som er kommet inn i et av heatene i Tour de France… sånn reint mentalt, altså. Og det kan jo være spennende. Og det er DET…det er det at jeg ikke vært gjort en masse andre ting…. ok nok klaging..

RUSFORUM har jeg skrevet om nesten hvert år siden jeg startet med bloggen. Vi hadde ny konferanse mandag og tirsdag på Klækken hotell på Ringerike. Over 100 påmeldte, masse gode faglige innspill og diskusjoner mellom fagfolk fra alle som jobber med rusmiddelmisbrukere i Buskerud. Rusforum er laget for å være et samarbeidsforum hvor alt som tas opp skal dreie seg om samarbeidet mellom instanser som jobber med disse utfordringen. Vi feiret 10 års jubileum. Avsluttet første dagen med konsert med Bøygard, to damer som jobber i feltsjukepleien/sprøytebussen i Oslo og lager musikk med inspirasjon fra hva de har opplevd i jobben. Kjempebra og tankevekkende konsert. Festmiddag på kvelden hvor jeg på kort varsel var toasmaster… Jeg stilte i bergmannsdrakten min og satset på å komme unna med 10 i stil og 0 i innhold(!?) Med gode tilbakemeldinger får vi nye utfordringer i arbeidsgruppa for vi må jo matche dette til neste år!

Flere telefoner innimellom og jeg avsluttet kvelden med en telefon fra politiets operasjonssentral som ønskes diskutere hvor lenge en person kan overleve ute i vårværet/kulda når de lette etter denne. Når skal de gå over fra å lete etter en savnet person til å lete etter en død? Det er stor forskjeller i bruken av ressurser, men også noe om hvor lenge pårørende kan håpe. Jeg synes dette er veldig vanskelig fordi det er så mange faktorer som spiller inn, fuktighet, temperatur, vind, personlig helsetilstand osv.. Politiet har jo mye erfaring så det blir mest en meningsutveksling for å finne ut om vi er på samme linje. Jeg var ikke uenig i de vurderingene ledelsen gjorde.
Telefonen ble fulgt idag både fra operasjonssentralen og fra lensmannen som ønsket kriseteamet inn i forhold til pårørende.

Idag har vi har siste møte i styringsgruppa for å gå gjennom hva arbeidsgruppene i prosjektet Lokalmedisinske tjenester i Øvre- og Nedre Eiker hadde kommet fram til. Nå blir det jeg som skal skrive ferdig rapporten fram til 1. juni hvor den skal overleveres til prosjektleder i hovedprosjektet. Da skal vi ha avslutning med arbeidsgruppene og den lokale styringsgruppa også.. Jeg er kjempeimponert over den jobben hardt pressede ansatte har gjort ! Dere kan se rapportene fra arbeidsgruppene her.

Det jeg ikke hadde rukket måtte jeg jobbe med utover efta´n… før jeg kastet meg på sykkelen. Er med på «Sykle til jobben» prosjektet kan skjønne….