Folkehelseprat og alkoholdebatt

Så passende! idag vil jeg skrive litt om Folkehelsedagen vi har hatt i Øvre og Nedre Eiker. Det passer jo godt etter forrige innlegg. Det ble en inspirerende dag! Johan Kaggestad i kjent stil ; humor, provokasjoner og solid kunnskap og erfaring med fysisk aktivitet som bidrag til å bedre folks helse.. om det var innen psykiatri eller ledelse av organisasjoner/bedrifter.  Se noen bilder og litt mer tekst her. Rune Haugen fra Vida pluss AS  snakket om helsefremmende lederskap og medarbeiderskap. han har skrevet bok om det. Se her. Deretter kom Anders Smith fra Helsedirektoratet med masse informasjon lett slentrende gjennom et omfattende lovverk. En flott presentasjon med masse humor.

Etter lunsj fikk vi se praktiske eksempler fra flere bedrifter som hadde kommet godt i gang med helsefremmende lederskap. Inspirerende!

Jeg var tidlig i gang fordi jeg var sjauegutt idag. hyggelig å bare jobbe med å flytte på plass bord og stoler og servere mat sammen med andre for en gangs skyld. Det ble en dag med folkehelse i fokus. Det kom så godt fram akkurat det jeg skrev litt om sist. Hva som er folkehelsearbeid og hvem som jobber med det og hvordan vi bør forholde oss…. Folkehelsedagen er en sak som kommer tilbake hvert år så neste år får du jammen melde deg på hvis du ikke var der i år. Over 70 påmeldte gjorde selvfølgelig at det var mest lyd, diskusjoner og hyggelige samtaler i pausene. Massevis av kompetanse i salen, ja!

og du… baare så det er klinkende klart. Dagen startet med en kulturinnslag som virkelig satte nivået. Med sang og spill fra ansatte på kulturkontoret og biblioteket fikk vi virkelig se og høre hvilke kapasiteter vi har i egen organisasjon! Kjempeflott…Et godt bidrag til folkehelsa, men heldigvis med sin identitet godt forankret i kultur og bibliotek….nevnte jeg at ordfører Ann Sire Fjerdingstad ledet oss gjennom «lille Petter edderkopp» ved starten… he he jeg klarte å stokke fingrene og hendene!

Må bare nevne gårsdagen fordi den var en skikkelig kommunelegedag. Dvs medisinskfaglig rådgiver. Startet med å diskutere samhandlingsreform og framtidig samarbeid mellom kommuner og sjukehus med kommuneoverlegen på Kongsberg. Det er ganske så hett rundt Kongsberg sykehus for tida med tverrpolitisk mobilisering for å bevare sjukehuset slik det er. I dette er vi samfunnsmedisinere/kommuneleger ganske så faglig samstemte….. En sms fra politisk sekretariat litt seinere på dagen sendte meg ut av stolen i møtet jeg satt ut på gangen for å ringe ordføreren. Hun ville høre mine vurderinger av situasjonen rundt Kongsberg sjukehus. Det er en ryddig situasjon hvor jeg er fagmann hun politiker. Jeg er litt stolt av at systemet som er beskrevet i Kommunehelseloven fungerer så godt i våre kommuner. Å være rådgiver for administrativ og politisk ledelse i kommunene jeg jobber i er noe av det mest spennende jeg driver med!

Å ja… dagen i går ble avsluttet med møte i Planutvalget hvor det ble lagt fram planer for utbygging ved Eikertun. Kjempespennende og inspirerende planer som jeg hååååper vi kan få til! … og møte i Fagkomite 1 som bla behandlet lukketider for skjenkesteder. Administrasjonen hadde foreslått å begrense åpningstida. Uventet foreslo en representant fra Arbeiderpartiet å beholde maks åpningstid som vi har idag. Begrensing i tilgjengelighet til alkohol og dermed åpningstidene er en av de beste måtene å begrense alkoholskader på. Medisinskfaglige råd bygger på solide forskningsresultater og jeg er opptatt av at vi gjør noe for å begrense alkoholskadene også i vår kommune. Alkohol er den desidert alvorligste og største årsaken til rusmiddelproblemer og forårsaker 100 ganger flere dødsfall enn narkotika i landet vårt. Heldigvis ble forslaget nedstemt og gikk videre til kommunestyret med forslag om å begrense åpningstidene. Det er faktisk sånn at når flere kommuner gjennomfører dette vil det helt sikkert vise seg ikke bare på mindre voldsepisoder men i færre alkoholskader på landsbasis!