Erre muuulig?

Det er jo ikke til å tru!! en helt kontrollert kontordag, stille og rolig med tid til å gjøre det en skal..!  Mon tro om det er noe å skrive om her i bloggen… Men siden hele hensikten med denne bloggen er å gi et inntrykk av hvordan arbeiddagen kan være for en kommunelegen kaaan det jo være på sin plass å beskrive en dag som ikke bare har vært å henge etter seg selv fra møte til møte…

Altså…jeg hadde jo ikke rukket å skrive det notatet til politisk på fredag som jeg skulle. Det kan tannlegen og et møte i Drammen om Strategiplan for Vestre Viken helseforetak ta skylda for… Så! Derfor skrev jeg det da.. i mitt eget tempo til jeg var ferdig på morrasida… Jeg har nå skjønt at det ikke er nok å bare levere sak til politisk elekronisk i saksbehandlerverktøyet så jeg ruslet innom sekretariatet og fikk en hyggelig slengbemerkning på vei ut døra til sjukehjemmet for å møte sjukehjemslegene. Det er morsomt å prate med dem…men vi er litt frustrerte over at et skjer så mange prosjekter i øst og vest uten at vi er sikre på at de er godt nok koordinert. Vil et prosjekt om ambulerende team i hjemmesykepleien harmoere med det prosjektet jeg leder om samhandling som også har med seg ambulerende team? Det må vi sjekke…

Jeg er «faglig ansvarlig» i forhold til de sakene med psykisks utviklingshemmede hvor vi må gjøre tvangsvedtak etter sosialtjenestelovens § 4. Derfor hadde jeg et møte med tjenesteleder som avklarte mange ting.. enkelt og greit..

Jeg er glad i leasingbilen jeg har. Jeg hadde vel ikke klart å være så kjapp mellom de to kommunene uten. Rett over lunsj møtte jeg seniorrådgiver og kommunalsjefen i Nedre Eiker hvor vi jobber med kvalitetssikring, utarbeidelse av rutiner, retningslinjer og maler for helse- og omsorgstjenestens arbeid med dette.. Vi har en råflink seniorrådgiver (det høres jo veldig fint og gammelt ut, men hun er yngre enn meg så senior begrepet er det gått inflasjon i..!) som gjør en kjempejobb med dette i tjenestene. Dette mener jeg er viktig kommunelegearbeid!

Nestsist på dagen var jeg i møte på planavdelinga i Øvre Eiker for å diskutere ny konsesjon til flyplassen i Hokksund. Det er mange meninger fra naboer om dette og det er en høringsrunde. Kommunelegen vil ofte være høringsinstans i mange kommuner, men jeg ble spurt om jeg vil være det eller jobbe sammen med planavdelingen i utarbeidelsen av kravene til konsesjonen. Jeg vil jo selvfølgelig helst det siste og vi fikk en konstruktiv diskusjon i oppstarten av hva vi vil sette som krav. Dette opplever jeg som en ideell måte å jobbe med planer på… å kunne delta helt i begynnelsen av arbeidet i saken isteden for å måtte uttale meg i en høringsrunde helt til slutt…

Til siste møtte jeg en av sjukehjemslegene fra en nabokommune som ville overta en undersøkelsesbenk vi har på legevakt og som vi ikke har plass til lenger… Kors så fint å avslutte dagen med noe helt konkret som vi kunne avklare der og da!