Møtedag og tegn til litt kortere kontordager?

Tirsdag:

  • Morramøte med helsesjefen; gjennomgang av arbeidsoppgaver og fordeling av dem. Vi diskuterer problemer, løsninger og dagen er i gang med godt humør!
  • Møte med Marianne som tar seg av mesteparten av arbeidet med miljørettet helsevern. Vi gikk gjennom et par støysaker vi synes er vanskelige og forberedte oss. Hvordan skal vi skaffe holdbare bevis for støybelastning på naboer. Naboene sjøl er jo part i saken og vi har ikke kapasitet til å rykke ut tidlig på morgenene eller helgekvelder…?
  • Ut av kontoret.. det er SOL ute og varmt. Nesten ikke til å sette seg inn i bilen, men vi må over til Krokstad skole for å snakke med rektor om en hund de bruker inne i en skoleklasse. Jeg har fått en klage på dette pga belastningen denne kan være for elever og lærere som er allergiske. Vi blir satt inn i saken, får se på klasserom og høre hvordan de løser dette. Godt grunnlag for å gjøre en vurdering og vedtak i klagesaken.
  • Stoppet bilen i sola på Horgen og satt med vinduet oppe og spiste nistematen….deiiilige våren!
  • Videre til en skole i Øvre Eiker for å diskutere hvordan vi må tilpasse forholdene på skolen rundt en elev som er syk. Et flott møte med positiv innstilling til å få lagt til rette. Jeg er opptatt av at vi får til en god dialog med foreldrene og tar deres egne vurderinger med sammen med elevens. Dette får vi til!
  • kommer meg så vidt innom slutten av avdelingsmøte før
  • jeg møter på familiesenteret for å gå gjennom hvordan de har lagt opp til å lage en reisevaksinasjonspoliklinikk. Det er jeg glad for for vi har hatt mange som har etterspurt en slik vaksinasjonspoliklinikk. nå gjenstår bare å se om vi får folk…
  • Til slutt en time i telefonen med leverandøren av den elektroniske pasientjournalen (Profdoc= CGM) fordi jeg har en feil i oversendelsen av svar fra laboratoriet for rusmiddelprøver. Jeg får dem på papir, men det er noe feil i den elektroniske overføringen.. men nei.. de fikk det ikke til denne gangen heller…
  • Satt på med en kollega hjem idag… avsluttet til vanlig tid kl 16.. kanskje dette er begynnelsen på litt kortere dager?