Folkehelsekonferanse, avvik og mye jobb

Siste del av denne uka var jeg på Storefjell hotell på årets Folkehelsekonferanse i Buskerud. En årlig tradisjon gjennom 12 år. I år var det påmeldt over 200 og det har ikke vært så mange noen gang! Jeg var i møte i Folkehelserådet i Buskerud først hvor jeg sitter sammen med folk fra fylkesmannen, fylket, helseforetaket, Nav, Hibu og andre kommuner. Dagen etter fikk jeg gått en fin skitur på morra´n før konferansen startet. Utbyttet av konferansen er like mye å snakke med de andre som sjølve foredragene. Sånn sett er konferansen blitt en viktig tradisjon, men det er et vanskelig regnestykke å bruke over to fulle arbeidsdager på konferanse….men jeg synes det er verdt det..

Vi hadde møte om den nye kommunelegestillingen. Forslag til avtale mellom Øvre og Nedre Eiker er laget ferdig på bakgrunn av kommunestyrevedtakene om videre samarbeid og vi diskuterte utlysningsteksten. Jeg er spent på hvem som søker og hvor snart vi kan ansatt en til. Det er mange praktiske ting som må gjennomføres og jeg gleder meg som bare det!

Jeg får en del avviksmeldinger fra hjemmebaserte tjenester og sykehjem. Det virker som om vårt avvikssystem har begynt å fungere for det meldes på forhold som viser at ansatte ha skjønt hvor viktig det er å melde feil i systemet som vi kan jobbe videre med for å rette. Jeg mener at det er viktig å få senket terskelen for å sende inn avvik på ting ansatte opplever og at de også melder videre feil som ikke ble avvik. Dette er et systemer som legger grunnlag for å rette på, forbedre eller ta bort rutiner eller hendelser som ikke er bra for brukerne våre. Noen av avvikene er enkle å håndtere andre er ubehagelige, men jeg har enda ikke sett noe som vi ikke kan håndtere og forbedre…

De to siste ukene har vært tøffe. Jeg har ikke helt klart å holde oversikt over hvor mange timer arbeid det er blitt, men det har vært til langt på kvelden nesten hver ukedag. Det går jo i korte perioder, men det sliter. Jeg er glad jeg se mot en bedring i dette. Samtidig skjer det veldig mye både i utvikling av organisasjon, tjenester og ikke minst i samhandling med nabokommuner og helseforetak. Dette skjer nå og vi kan ikke bare se det an.. da blir det for seint. Jeg ser at det slett ikke bare er jeg som jobber så mye… det er mange som er hardt presset her. Vi klarer slett ikke være på alle steder, møter og samarbeidsområder på en gang…. Tankevekkende….