Dialogkonferanse med lite folk…

Jeg hadde en spennende start på uka! For å få tilbakemelding på første forslagene til arbeidsgruppene i prosjektet «Lokalmedisinske tjenester i Øvre- og Nedre Eiker» har vi annonsert i avisene to dialogkonferanser. En i Krokstadelva i Nedre Eiker og en i Hokksund i Øvre Eiker. Den første var i går. Vi hadde forberedt oss, laget gruppeoppgaver med forslagene fra arbeidsgruppene, kjøpt kaffe og kringle og lånt Folkets hus i Krokstadelva.. Det kom 3 innbyggere sammen med 12 observatører fra arbeidsgruppene og styringsgruppa. Vi fikk til en god diskusjon blant disse men det er klart at vi var skuffet over frammøte. Vi har ikke nådd fram med annonsene. Løpet er lagt for neste møte i Øvre Eiker og vi håper på bedre respons!

Dialogkonferanser er spennende når det kommer folk fordi de får direkte gitt innspill til det vi jobber med, men når det ikke kommer folk….