Energigivende og effektive møter…enten du tror det eller ei!?

Idag fikk jeg tilsendt det offisielle programmet for festmøte for Norsk Tannvern som er 100 år i år. Tittelen på konferansen er «Fremtiden er nå – vil du være med så heng på». Jeg er en av foredragsholderne… Tittelen er «Kommunelegens blogg» …. nettopp denne bloggen…!? ååå det er så lenge siden de spurte om jeg kunne holde innlegget. 20 min om denne bloggen???  Nå flakser sommerfuglene i magen når jeg ser at det nærmer seg konferansedagen 5/5… jeg har allerede begynt å tenke på hvordan jeg skal presentere denne nettsiden… morsomt?, seriøst? Jeg har heldigvis god tid på å forberede meg sjøl om jeg veit at det er først helt mot konferansedagen jeg får laget presentasjonen. Jeg veit at den lurer i bakhue fram til da…
For
fylkemannens helseavdeling har bedt meg snakke om miljørettet helsevern på Folkehelsekonferansen 18. mars. Se programmet her. «Fra muggsopp til Mobbing» er en tittel som inspirer meg til å jobbe med et kort foredrag om miljørettet helsevern på skoler..! Det kverner allerede rundt i hue, aktuelle saker kommer stadig inn så her blir det viktig for meg å begrense, gjøre tydelig og lage en god presentasjon. Sjøl om emnene kanskje ikke er typiske er det typisk at kommuneleger blir spurt om sånne oppdrag. Jeg mener vi må være flinke til å snakke for tilhørere og komme med gode presentasjoner. Jeg sliter en del med det for jeg har ambisjoner om å gjøre det bra når jeg skal snakke for mange mennesker. Jeg har lært at man skal ha respekt for tilhørerne når man skal oppholde dem med prat og presentasjoner. Det er bare å gange opp timelønn med antall tilhørere så får ihvertfall jeg litt prestasjsonsangst! Eller… at man gjør så godt forarbeid man kan….

Jeg var trøtt til morra´n idag… til første møte med sjukehjemslegene og omsorgssjefen. Vi diskuterte omorganseringen på sjukehjemmet, og fikk info om framtidsplaner og utvikling av sjukehjemmet. Kjempespennende! Virkelig morsomt å få være med helt i de første skisser og tanker rundt videreutvikling av institusjonstjenestene, vurdere den fagmedisinske utviklingen, organisering og utvikling av legetjenesten til dette de neste 25 åra… Våååken!! og masse energi til neste møte med en konsulent som jobber for Fagforbundet sammen med prosjektmedarbeideren i «Lokalmedisinske tjenester i Øvre og Nedre Eiker«. Vi planlegger to store dialogkonferanse for å slippe til innbyggerne i de to kommunene til å få si noe om forslagene arbeidsgruppene vil leggefram. Han tar organiseringen av dialogkonferansene mens vi kan konsentrere oss om det faglige. Mer gøy! … altså dette er spennende og utfordrende… sånne ting som gjør det morsomt å gå på jobben…! og kjempespent på om vi nå får nok ut av arbeidsgruppene som kan gi gode diskusjoner på dialogkonferansene som igjen kan korrigere og blir grunnlag for hva vi legger fram i prosjektet…

Telefon fra psykiatrisk sjukepleier om en pasient som vi opplever å ha store utfordringer i forhold til både i samarbeid mellom tjenestene og pasientens adferd. Vi møttes på morran og sjukepleieren fulgte opp med tilbakemeldinger om hva som skjedde utover dagen. Jeg liker å jobbe sammen med dem på den måten og er veldig glad hvis jeg kan hjelpe dem i sin jobb som mange ganger er utfordrende og vanskelig.

Ja det var den store møtedagen idag… midt på dagen var jeg i møte med ledende helsesøster og leder for fysioterapeutene for å diskutere mulige prosjekter rundt arbeidet med overvektige/inaktive barn. Det er et bredspektret samarbeidsarbeid (! fagspråk!=> mange samarbeidsparter) bla diskuterte vi om det er mulig å få til samarbeid med lokalpressen/avis hvor det fokuseres på forebygging av overvekt, mulighetene som finnes, tilbud og tiltak i kommunene i vårt område og hva som skal til for å forhindre overvekt hos barn.. Vi sitter på masse kunnskap og også tiltak/tilbud og muligheter for både forebygging og behandling. Vi mangler muligheten og fagkompetansen til å presentere sånt i avisa/media. Tro om det er mulig å få til en slikt samarbeid som kan gå over tid..? Vi vil utforske det for å se på mulighetene… men også prøve etablere nye prosjekt med fokus på foreldre til barn for å forebygge overvekt…

Hmmm der kom det en link til tannhelsetjenesten også… de er jo noen av de første som kan se mulig skader ved feil ernæring…

Huff dette ble jo et langt og faglig innlegg, men jeg må bare ha med enda et energigivende møte på slutten av dagen hvor vi diskuterte framgangsmåte ved ansettelse av ny fastlege hvor det er viktig for oss å ha med legene på kontoret legen skal ansettes (egentlig gjøres driftsavtale med) , utvikling av sjukehjemslegeordningen og litt om tanker om utvikling av helsestasjonslegeordningen….

Det kan vel kalles en konstruktiv og effektiv møtedag…!