4 dagers uke

Kort uke på jobben og ikke noe skriving i bloggen… men her kommer et kort resume..- Hvis du lurer på kommunelegejobben så er denne uka et godt bilde på hvor allsidig denne jobben er!

Mandag
Heldagskonferanse på Gardemoen. SLutten av Elin-k prosjektet med innspill fra legekontorer, kommuner, programleverandører og fra Helsedirektoratet om erfaringer fra arbeidet med å få til elektronisk kommunikasjon mellom legekontorer, sykehus og kommunale omsorgstjenester. Frustrasjon over at det går så langsomt, men samtidig mye innsikt i hvor komplisert dette er og hvor mye man må ha med når endringene skal gjøres. Nå er kommunikasjonen i gang, men fremdeles er det et godt stykke fram til det blir et godt verktøy.. men jeg fikk med meg gode råd fra Arendal som har innført systemet..

Tirsdag
Jeg skulle egentlig på andre dagen på Erfaringskonferansen som fortsatte fra i går, men jeg måtte bare hoppe av å dra på kontoret. Arbeid med å dekke legevakter vi hadde fått sykemelding i,  masse arbeid med prosjekt Lokalmedisinsk tjenester, ansettelse av vikarleger i Nedre Eiker og diskusjon med helsesjefen hvordan vi skal gjøre det…. og saksbehandling da.. det er det alltid mer enn nok av.

Onsdag
Startet opp litt tidlig for å legge inn HER identitet i Norsk Helsenetts Adresseregister. HER identitet er spesifikke ID nr som betegner den enkelte helsetjeneste så vi kan sende elektroniske meldinger til hverandre. Jeg oppdaget at det ikke var noen andre adresser i Øvre Eiker enn kommuneadressen. Da må jeg finne fram masse forskjellig informasjon, virksomhetssertifikat, EDI adresse (epostadressen) og andre opplysninger.. Det hadde jeg jo ikke på plass så det var bare å starte fra bunn av…

Møte på legevakta med gjennomgang av inventar og utstyr, samt en gjennomgang og førsteopplæring av en ny legevaktsvikar

Før jeg tok toget til Kongsberg for å møte i styringsgruppa til ACT… har jeg jo skrevet om før, men altså: Acertative Community Team. Et engelsk systetem som vi har fått penger til å lage prosjekt av: hvor to kommuner samarbeider med psykiatrispesialistene (Kongsbeg Dps)  om de tyngste pasientene hvor teamet gjør alt av støtte som de trenger fra sosialtjeneste til psykiater.. Spennende for vi har et lite team, men får det faktisk til…

Torsdag
Klokka ringte 0345. Det var bare å komme seg i dusjen for å snuble seg bort til toget for å komme seg til Gardemoen. Jeg var invitet til å holde et innlegg på en konferanse sammen med leder av Frisklivssentralen på Modum. Hun for å snakke om sentralen, jeg for å snakke om fastlegenes rolle og hvordan vi får dem med. Fly til Vernes, leiebil til Levanger rett inn i forelesningssalen full av folk, koble opp Powerpoint presentasjonen og legge i vei. Puuuhh det gikk bra! Vi fikk til diskusjon, engasjement og blide mennesker.. Leiebilen tilbake til Vernes hvor broderen hentet meg til ei langhelg i Stjørdal, tur til Trondheim for å snakke med en kollega og treffe datteren!

….og ei deilig laang helg.