Fra bomtur til kontorarbeid

Idag dro jeg til møte i Drammen, et prosjekt om samhandling i Vestre Viken…. men det var ikke noe møte…!? I travelheten hadde jeg ikke slettet møteavtalen i avtaleboka enda jeg hadde lagt inn nytt tidspunktet riktig… eneste trøsta var at konduktøren ikke dukket opp på toget til tilbake til Hokksund så jeg slapp å betale tilbaketuren! Jo og så fikk jeg jo tid til å kaste meg over det som lå å ventet på skrivebordet..

Avtaler om urinprøver i LAR, oppfølging av tuberkuloseundersøkelse, gjennomgang av en avviksmelding fra hjemmesykepleien i forhold til legevakt.. Vi har forbedret avvikssystemet innen Omsorg så det fungerer mye bedre enn før. Tilbakemeldinger gjør at vi kan diskutere og forbedre der det ikke fungerer så bra. Gjennomgang og websidene til prosjektet om Lokalmedisinsk senter, telefon med Profdoc (som nå heter CGM) om feil i elektroniske oversendelser til min legejournal og forberedelser til opplæring av ansatte i nødnettet.

Jeg møtte også i rektormøtet til skole og barnehagesjefen for å diskutere oppfølging av miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Det er litt for lenge siden vi gikk gjennom sist, men jeg har fremdeles ikke kapasietet til å gå løs på det enda. Dvs vi har foreslått at, hvis det skal gjøres nå, må vi gjennomføre som et revisjonstilsyn og da må skoleledelsen/rektorene sjøl stå for gjennomgangen av miljørettet helsevern i skolene. Jeg foreslo å vente. Hvis vi nå får en ny kommunelege får vi bedre kapasitet og den nye legen trenger å bli kjent med skoler og barnehager og da er en gjennomgang av miljørettet helsevern veldig passende. Det var ihvertfall min erfaring da jeg startet opp her…

I går var jeg på Samøv. Det er et årlig seminar som arrangeres av sivilforsvaret for alle nødetatene. Denne gangen var det en gjennomgang av «Lieråstunnelløvelsen» (som du kan se bilder av i tidligere innlegg). Det var spennende å høre de andre etatenes vurderinger og litt forbauset høre på en ærlig og åpenhjertet mann fra jernbaneverket som pekte på hva de måtte forbedre og hvordan de ville gjøre det til representanten fra NSB som slett ikke kommenterte hvilke, eller om det var, områder de kunne forbedre…  Jeg tok opp utfordringen vi har med helsevesenets organisering ved slike katastrofehendelser: Jeg sitter som medlem i Lokal redningssentral som representant for helsevesent og skal gi råd inn mot politimesterens stab om helseprioriteringer, AMK (113) styrer sine ressurser og angir hvordan de skal brukes samtidig med at det organiseres en stedlig tjeneste ute på skadestedet med fagleder sanitet og operativ leder sanitet. Alt for mange muligheter til dårlig kommunikasjon, dårlig oversikt over tjenester og vanskeligheter med å få til en effektiv bruk av helsetjenestene. Jeg foreslo at dette ble tatt opp og diskutert for å få til en god samkjøring av sykehusets ressurser sammen med kommunale ressurser… Samøv er blitt en tradisjon og en årlig viktig hendelse for oss som jobber med beredskap og katastrofer..

Og så ble det helg…