Møter, møter, mer møter og litt webpublisering…

Møter, møter og mer møter. Jeg går fra møte til møte og bruker tida mellom til å endre fokus så jeg har de rette tinga framme i panna når jeg kommer fram til møtet….. desverre ofte litt for seint.. Spurtingen mellom møtene blir ofte som skiskyting. Spørsmål i trappa kan fort ta tid så jeg må ta en ekstrarunde med noen som har et viktig spørsmål. Jeg jobber så godt jeg kan med å ta forsinkelsen på strak arm uten å virke utålmodig…  (men klarer jeg det?) Jeg liker disse ekstrarundene sjøl om jeg ofte kan bli litt forsinket til neste møte. Jeg må fokusere, samle meg og ta problemstillinger på strak arm… eller avklare er møte, send meg en epost eller ring meg seinere…
men altså fra møte til møte:

Rett før helga var jeg i møte i kommunehelsesamarbeidet (med kallenavn K26 etter de 26 kommunene som samarbeider) Jeg møtte kolleger som er medisinskfaglige rådgivere fra kommunene til prosjektleder i K26. Spennende diskusjoner som selvsagt ikke kunne avsluttes etter 1,5 time på Ringeike sjukehus… hue grublet hele veien hjemover..

Til mandag da det igjen var møte i den lokale styringsgruppa for «Lokalmedisinske tjenester i Øvre- og Nedre Eiker» . Jeg er svett før de møtene. Prosjektet er stort og foreløpig ganske så uhåndterlig og diffust. Jeg er kjempeheldig som får hjelp av Rita til å forberede og gjøre mye av prosjektlederarbeidet. Vi gjør så godt i kan i å hjelpe arbeidsgruppene i gang men det er ikke tvil om at de sliter jobben. Imponerende arbeidsinnsats og vilje til å prøve å få dette til!  Vi hadde laget forslag til spørreundersøkelse ut til publikum og fikk direkte og konkrete tilbakemeldinger på rettinger. Tøft! Det er bare å gå på igjen og det er ikke tvil om at resultatet ble mye bedre…

Tirsdag da…. etter å ha blitt behørlig bedøvd i overmunnen av en kjempeflink tannlege som må rette opp i mine synder fra ungdommen og skifte ut ødelagte amalgamplomber (javisst jeg ER blitt så gammen, ja…) siklet jeg meg ivei til ukas høydepunkt. Kommunelegeforum hvor vi inviterer alle kommuneoverlegene i Buskerud, og Asker, Bærum og Jevnaker. Det var stor oppmøte til å diskutere Prehospitale tjenester med avdelingesdirektøren. Kjempebra og interessant. Vi tok også opp en ny rapport fra et spesialistpanel i helsedirektoratet: Helsetjenester til syke eldre. Se hele rapporten her. Eller les en kort avisartikkel om den her. Som faggruppe er vi helt enige i rapportens konklusjoner, spesielt med tanke på finansiering hvor den peker på at Intermediære avdelinger (F.eks et Lokalmedisinsk senter) må finansieres av sykehusene, ikke kommunen. Faglig peker de på at det er lite unødvendige innleggelser i aldersgruppen over 80 men at de største utfordringene er i samhandlingen mellom sykehus og kommunehelsetjenester. De peker også på at grunnlaget for god samhandling er at det er tilstrekkelig og kompetent personale både i kommune og sykehus og at såkalt «intermediære avdelinger » ikke løser dette problemet vi har idag..  Kommunelegene ble enige om å skrive brev til Helse og omsorgsdepartementet om vår støtte til rapporten…
og så diskuterte vi mange andre faglige forhold fra hvordan vi skulle følge opp fastleger som mistet forskrivningsrett  til A og B preparater til akuttplasser på sykehjem… tida gikk fort

til idag onsdag… med en lang arbeidsøkt foran pc’n før jeg avsluttet dagen med et kveldsmøte med fastlegene i Nedre Eiker som fikk informasjon om overføringen av legevakta til Drammen interkommunale legevakt som våre leger skal arbeide i.
njaaaa, dvs, i kveld har jeg jobbet med web publisering av spørreundersøkelse om «Lokalmedisinske tjenester» før jeg nå stuper i seng.