Tanker mot ukeslutt

Og uka gikk….vel, nei den forsvant råkjapt…  Tidsbegrepet har jeg diskutert en gang før og jeg må bare slå fast at når man har det spennende og travelt så går tida fort..
men det er ikke det jeg tenker på… Har du tenkt noe på hva egentlig en kommunelege gjør.. Altså…(!?) hele denne bloggen dreier seg om det.. men jeg blir ganske i stuss sjøl mange ganger også hva jeg kan drive på med i jobben…. Først skal jeg understreke (og berømme) to arbeidsgivere som gir meg stor frihet og  samtidig oppfordrer meg til å delta i arbeid/oppgaver utenfor kommunen men som dreier seg om våre arbeidsoppgaver, planer, reklame for osv. Kors.. jeg er heldig! .. Jeg får være med på masse møter, planlegging av tiltak, samarbeid og utvikling av tjenester. Siste året har mye dreiet seg om Samhandlingsreformen jeg har sittet og sitter i utvalg og møter både i egne kommuner, fylket, helseforetak… møter, foredrag, diskusjoner, planlegging, veiledning og opplæring. Noe gir jeg.. masse får jeg… og jeg håper og tror det er til gode for min arbeidsgiver…kommunene. Siste månedene har jeg vært så mye borte fra kontoret at Frøydis på kontoret hilser når jeg kommer innom! Så….. en kommunelege som engasjerer seg kan brukes til mye og blir mye brukt… Er det egentlig riktig at jeg bruker så mye tid i møter med sjukehus/helseforetak, i Legeforeningen, Helsedirektoratet, andre kommuner og institusjoner….? Idag har jeg brukt mesteparten av dagen min på Ringerike sykehus. Møte med kollega kommuneleger (Og hilste på ny kommuneoverlege i Drammen!) og prosjektleder i«Kommunehelsesamarbeidet». Sammen med kollegaene fra Ål, Drammen og Bærum er vi medisinskfaglige rådgivere for henne. Jeg tror nok mine egne kommuner får igjen for arbeidet men om det syns tror jeg ikke.. Jeg skal sitte i ei arbeidsgruppe for å jobbe med strategi for Vestre Vikens videre arbeid/organisering. Jeg er sikker på at dette er viktig arbeid også for kommunene i helseforetakets sykehusområde, men ikke direkte… Jeg sitter i ei arbeidsgruppe i Drammensregionens «Samhandlings i Drammensregionen 2012». Jeg er prosjektleder for en av delprosjektene i samarbeidet mellom Øvre- og Nedre Eiker.. Det får vi sikkert merke noe til i våre kommuner..

Jeg trives med sånt arbeid.. men er det riktig bruk av en kommunelege? Får sjefen min igjen det han og hun forventer? I lange perioder rekker jeg jo knapt svare på brev som ligger å venter i sakssystemet vårt… .. OK jeg har klaget over at jeg har for liten stilling i hver kommune til å gjøre alt jeg skal… men er dette riktig prioritering av min kompetanse? Jeg føler at jeg noen ganger er fanget av min egen interesse og lyst på å delta i det som skjer både her og der….

Det er ihvertfall ganske klart at det vil bli en stor lettelse når vi får inn en kommunelege til. Jeg gleder meg til å diskutere oppgavefordeling, hvem som gjør hva, når og hvor… Jeg vil nok ha godt av å bli prøvet litt på mine egne prioriteringer i jobben…Jeg er klar til å gjøre endringer jeg.. bare kom igjen!

Allikevel er jeg gaaanske sikker på at det er til fordel for begge kommunene jeg jobber i at jeg får et vidt kontaktnett, blir kjent fra Helsetilsynet til Levanger kommune, innen mange forskjellige miljøer.  Jeg lærer masse som jeg igjen bruker innad i kommunene… og er jeg heldig blir det litt reklame for to kommuner som har vist at det er nyttig å ha kompetansen og bruke kommunelegen!

Altså jeg er mann… men nå blei det flere tanker i hue på en gang og kanskje litt springende.. jeg fikk en telefon i går fra en journalist som lurte på om jeg kunne si noe om hvorfor det er store forskjeller på hvor mange uføretrygdede det er pr 1000 innbyggere i kommunene i Buskerud.?…..??? Neimen om jeg veit! men vi fikk en fin diskusjon om mulige faktorer…og jeg fikk straks lyst til å grave litt mer i det… men det er nedprioritert nå for tida, desverrre…

– og på toget inn til Oslo leste jeg ei oppgave fra en med psykisk sykdom som beskrev å flytte fra en kommune til en annen hvor han kunne sammenligne psykisk helsetjeneste i de to kommunene… forskjell på individrettet, sykdomsorientert oppfølging og grupperettete tiltak med fokus på mestring og normale forhold.. kjempegodt og personlig beskrevet og en skikkelig lærepenge for oss sjukdomsorienterte helsearbeidere…(tja jeg sa «oss» sjøl om det er noe flotte helsearbeidere som står for tiltakene som pasienten skryter av..)

Nei unnskyld nå må jeg gå å vaske badet… jeg kan jo øve meg på å gjøre tre ting samtidig; vaske, høre god musikk OG tenke….(Puuh!)