Det blir samarbeid!

Kommunestyret i Øvre Eiker vedtok samarbeid om kommunelegefunksjonen med Nedre Eiker. Det vil vel ikke forbause deg at jeg ble kjempeglad! Det betyr at begge kommunene kan gå sammen om et team som skal dekke kommunelegefunksjonen. Det skal ansettes en ny kommunelege som jeg skal jobbe sammen med. Det blir en spennende jobb å sette sammen teamet, avklare arbeidsoppgaver, hvordan vi skal jobbe inn mot de to kommunene og samarbeidet med alle de andre tjenestene i kommunene. Aller mest spennende blir det jo å lyse ut og finne en godt egnet kollega..!

Samarbeidet om kommunelegefunksjonen er et tiltak som passer perfekt til Samhandlingsreformen. To kommuner vil kunne utnytte sine tjenester og få bedre tjenester enn hvis de bare hadde hver sin kommunelege. Med den etterspørselen jeg merker i begge kommunene, fra publikum, helseforetak/sykehus og andre samarbeidsparter er jeg sikker på at også den nye kommunelegen kommer til å få mye å gjøre. Det er så mye jeg gjerne vil at vi skal jobbe mer med! Helseberedskap, planer, organisering, kvalitetssikring, rådgivning til tjenestene og andre, miljørettet helsevern i skoler og barnehager, samhandlingsprosjekter og , og , og .

Det er ikke mange som får lov til å jobbe i to like hyggelige, spennende og morsomme jobber samtidig. Det gjør jeg..! Med en administrasjon i begge kommuner som ønsker satse på kommunelegefunksjonen og politikere som samstemmig følger opp. Når jeg har nevt saksframlegget og forslaget om det interkommunale samarbeidet for kolleger har de  synes jeg er heldig som jobber i to kommuner med så positiv interesse… er jeg heldig eller!? Det kan blir mer enn spennende å innfri overfor de som har ønsket satse på dette… med jeg gleder meg til å få til dette!

Samtidig skal jeg jobbe med utlysning til ny sykehjemslege i Nedre Eiker…  Dette blir en spennende vår med Samhandling på mange fronter og i nye retninger!