Spennende om samhandling og nye stillinger

Sitter med beina opp i stua med 10 fingre klare til å skrive..Det går litt opp og ned denne skrivinga. Men nå er de igang…. I går avsluttet vi superbrukerkurset i Nødnettopplæringa. Vi har hatt masse teori og øvelser i bruk av de nye telefonsystemet vi skal få på legevakta. Det er både spennende og interessant. Og sjøl om dette er et avensert og pc-basert system er den daglige bruken enkel nok….det blir bare en utfordring å huske alle de mulighetene som ligger litt lenger ned i menyene for seinere bruk! Det er synd at vi ikke kan ta ibruk radiodelen enda. Den kommer i løpet av det neste halvåret sier noen.. Det blir viktig for oss på legevakta for vi må lære opp vaktlegene til alltid å bruke Nødnettradioen på vakt. Jeg tror det kommer til å gå greit for den fungerer som en mobiltelefon samtidig med at den kan fungere som en «walki-talki». Det siste er uhyre enkelt.. bare å trykke på taleknappen så snakker legen med legevakta! Jeg håper legene tar utofrdringen, for denne radioen bare må de bruke hele tida for da har vi kommunikasjon mellom AMK(113), legevakt, legevaktslege, fastlegekontor, politi og brann..

I Nedre Eiker jobber vi videre med å forberede overføringen til Drammen interkommunale legevakt. Det planlegges infomøter, publisering og overføring av personell og fordeling av utstyret på legevakta. Her er det mye som må planlegges! Det ser ut til å bli gjort grundig arbeid både fra Drammen IKL og ansatte hos oss….

Det skjer mye i Samhandlingens navn for tida. Sjukehusene = Vestre Viken Helseforetak, jobber med sin organisasjon. Jeg deltar i ei arbeidsgruppe som skal se på strategi for sjukehusene framover i forhold til kommunene. Samtidig jobber vi jo med prosjektet «Lokalmedisinske tjenester i Øvre og Nedre Eiker» som kommer inn på samme områdene og vi skal også jobbe i forhold til Kongsberg kommune og Kongsberg sjukehus om det samme. Legevaktsprosjektet på Kongsberg vil jo også dreie som om interkommunalt samarbeid og med sjukehusene. her er det om å gjøre å holde tunga rett i munnen!

Onsdag skal samarbeidet med Nedre Eiker om kommunelegefunksjonen opp i kommunestyret igjen. Samtidig skal jeg i hovedutvalg for helse og omsorg i Nedre Eiker for å informere om vårt forslag til ny sykehjemlegeordning og for å fortelle om samhandlingsprosjektet. Det blir en spennende dag! Det kan bli mange baller i lufta hvis vi skal jobbe med sykehjemslegestilling og ny kommunelegestilling samtidig med at vi skal flytte legevakta… puuuuh