Nødnett og lokalmedisinske tjenester

Vi har fått dato for når vi skal begynne å bruke det nye Nødnettet. Veit du ikke hva Nødnettet er? Kikk her. 15/3-2011 vil vi være på «lufta» Dvs alle telefoner inn til legevakta vi gå inn på den nye nødnettsentralen vi allerede nå har fått installert. Nå gjenstår slutt testing og opplæring av alle ansatte. Jeg gleder meg for det ser både enkelt og effektivt ut. Radioene til legene kommer i løpet av våren og da vil vi ha full kommunikasjon med digitalt nett ut mot legenes radioer og deg som ringer inn… hvis det er nødvendig. Den store effekten kommer jo ved at politi, brannvesen, ambulanse og legevakt nå kan snakke sammen på egne radioer= Nødnettet. Det er spennende med slikt, men det tar mye tid til opplæring, møter og oppfølging!

Det skjer veldig mye for en kommunelege for tida. Vi skal forberede oss til ny rolle for kommunen i samhandling med sjukehusene. Dvs vi er i gang med prosjekt «Lokalmedisinske tjenester for Øvre- og Nedre Eiker» samtidig skjer det mye utvikling i Vestre Viken helseforetak og spesielt rundt Kongsberg sykehus er det møter, diskusjoner og arbeidsgrupper… jeg skal være med å jobbe med Strategi for Vestre Viken HF, arbeisdgruppa om samhandling. Det passer jo bra med vårt eget prosjekt. Samtidig kjøres det to samhandlingsprosjektet fra Kongsberg også; stor legevaktprosjekt og Helseløft i Kongsbergområdet som er utvikling av Lokalmedisinsk senter på Kongsberg hvor sykehuset og flere kommuner inklusiv Øvre Eiker… Nok til å fylle de fleste ukedagene fram mot sommeren…

I Nedre Eiker jobber vi bla med at legevakta skal overføres til Drammen interkommunale legevakt. Samtaler med leder om hvordan vi skal informere til publikum og tjenester. Vi bør gjøre en god jobb der!  Det er mye som skal forberedes og  jeg kaller inn til møte med fastlegene så vi kan informere å diskutere. Vi er spent på overgangen når det nærmer seg 1. mai. Det er viktig for oss at de som henvender seg fra Nedre Eiker opplever at de kommer til en legevakt som er faglig kompetent, god til å vurdere situasjoner, høflig og yter god service..

Jeg hadde en telefonsamtale med den nye kommuneoverlegen i Drammen. Så hyggelig! Med lang fartstid som fastlege i byen er hun godt rustet for den jobben sjøl om hun er ganske fersk som samfunnsmedisiner. Jeg reklamerte det jeg kan for oss andre kommuneleger i fylket og vårt Kommunelegeforum. Vi er ofte ensomme i hver kommune, men vi er et ganske aktivt miljø som så gjerne hjelper, støtter og stiller opp som diskusjonspartner! Som den største kommunen i fylket er de ganske toneangivende og jeg håper de veit å bruke kommuneoverlegens kompetanse på best mulig måte så hun både bygger seg opp masse erfaring og blir lenge i jobben!