Våpentrussel, svineinfluensa og variert arbeid

Lørdag…og enda ei uke ligger bak… lurer litt på om det betyr at jeg har kommet litt lenger…. og i hva? Ihvertfall blei det ei spennende uke… med tendens til rolige tider(!?) Kanskje noe av årsaken var at min kommunale epost sluttet å fungere etter en teknisk oppgradering. Ikke noe inn og ikke noe ut…. plutselig blei det ganske å tydelig hvor mye jobb som dukker opp på epost og hvor mye jeg gjør gjennom å sende epost hit og dit!

Kansje noe mer spennende uke for legevakta enn vi ønsker. En av legevaktslegene ble utsatt for å bli truet med våpen ved et hjemmebesøk. Det er en tøff opplevelse. Sykepleier på vakt gjorde helt riktig og ringte meg da hun fikk høre om hendelsen så jeg ble informert og kunne be vaktlegen ta kontakt tilbake. Min oppgave i en sånn situasjon må jo være som arbeidsgiver og tilby gjennomgang og oppfølging. Dagen etter blei det også oppfølging av situasjonen rundt hendelsen og hvordan vi skal gjøre det videre. Vi har heldigvis både erfaring, rutiner og ressurser vi kan samordne rundt en slik situasjon…

Typisk nok fikk jeg en telefon til på fredag ettermiddag rett før helga. En pasient fra vår kommune var lagt inn på Kongsberg sykehus og testet positivt på svineinfluensa. Det var bare å komme seg ut av Rusforum møtet jeg satt i og ta telefoner hit og dit. Avklare med sykehuset om tilstanden, hvor jobbet han, pårørende, nærkontakter? Fikk snakket med de aktuelle og ordnet med resept på Tamiflu. Telefon til fastlegekontoret til pasienten med informasjon både om at de bør være tidlig ute med Tamiflu til de med influensasymptomer og å vaksinere alle som ønsker det. (Vi har hatt få som har ønsket influensavaksine i år) . Vi har allerede lagt ut informasjon på nettet om influensaen, men jeg går gjennom i løpet av helga og legger ut mer..

På torsdag var det personalmøte på legevakta. Vi forbereder opplæring til å ta i bruk det nye nødnettet som skal starte opp i mars. I tillegg en god del diskusjon rundt legevaktas framtid. Fikk bruke litt tid på forskjellen mellom hva som står i avisene og en mye mer nyansert virkelighet. Vi ønsker at de ansatte skal delta i prosessene og både være en del av utviklingen og kunne følge det vi gjør framover.

Samfunnsmedisin er spennende med alt fra akutte situasjoner til planarbeid. Det er ikke så mange som ser , eller skjønner, hvor mye vi jobber med. Det blir noen ganger tydelig med slike hendelser som har skjedd i denne uka. Planlegging av legetjenesene på helsestasjon er like viktig som å arbeide med hvordan vi håndterer væpnede hendelser sjøl om det selvfølgelig ikke har samme interesse for media, eller blir samtaleemne rundt omkring… Og sjøl om det er viktig å være med på åpning av nytt familiesenter så er like viktig å bidra i planlegging når en ny skole  eller barnehage skal bygges… Det er få som har så variert jobb som meg!