Det er rett og slett umoralsk!

Noen ganger blir også en lokal samfunnsmedisiner engasjert i nasjonale problemstillinger. Jeg har sittet og lest om , og sett og hørt på tv; hjemkomne  Afganistansoldater med skader som ikke får hjelp og støtte fra bla Nav. Jeg blir ganske så opprørt….

Jeg har tidligere sittet i et utvalg som gikk gjennom utvelgelsessystemene og kriteriene for å velge ut soldater til forsvarets oppdrag i regi av Nato og FN. Det er noen av de flinkeste, stødigste og best egnede ungdommene som blir tatt ut til å gjøre tjeneste i forsvarets oppdrag i f.eks Afganistan. I utvalget ble det også spesielt gått inn på oppfølging av psykisk og fysisk skadde soldater etter å ha vært i krigshandlinger i et fremmed land. Vi konkluderte med at systemene var for dårlig og at hverken sykehus, kommuner eller dengangens trygdekontor ikke var innstillt på eller utrustet for å kunne ta seg av de skadde soldatene godt nok. Jeg tror det er ca 10 år siden…..

På tv forrige dagen så en soldat inn i kamera og sa at han ikke hadde meldt seg til tjeneste hvis han hadde visst hvor vanskelig det skulle bli å få hjelp til sitt handicap etter å ha mistet ett bein. Han måtte bruke advokat for å få hjelp fra Nav…… Jeg håper norske soldater tar dette til seg og lar være å melde seg til tjeneste fram til de får kontrakter hvor det spesifikt står at de vil få den aller beste behandling staten Norge kan skaffe hvis de skader seg..

Man kan være enig eller uenig om vi skal ha soldater i Afganistan eller i andre krigsherjede land, men når vi har bestemt å sende norske ungdommer som soldater inn i krigshandlinger så må vi forvente å få døde og skadde. Derfor det være planer og gode ordninger som sikrer disse frivillige soldatene den beste behandling hvis de kommer skadde hjem…Vi har gjort denne feilen så mange ganger siden den 2. verdenskrigen at jeg blir helt forbauset når jeg hører en representant fra forsvaret sier at de skal arbeide for å finne ut og legge til rette for disse soldatene som opplever problemer nå….Nå????

Det er rett og slett umoralsk at regjering og Stortinget som bestemmer at vi skal sende soldater i krigshandlinger for fred i andre land ikke sikrer behandling, oppfølging og støtte for de som kommer skadde hjem…. og for at det skal være helt tydelig: Det må selvfølgelig gjelde for andre tjenester som sender ut ansatte til hjelpearbeid i krigsrammede/kriserammede land også.

Man skal være bra naiv, og ikke ha fulgt særlig godt med i samfunnet vårt, hvis man ikke har fått med seg problemene brukere av Nav har opplevd og fremdeles opplever for å få tjenester fra Nav. Ærlig talt! Hvis en soldat har fått PostTraumatisk Stess Disorder (PTSD) eller mistet et bein forsvaret ikke slippe dem før soldaten får de beste tjenestene fra helsevesenet og Nav! Disse menneskene må få et eget behandlings og oppfølgingløp i hjelpetjenestene som en garanti i de arbeidskontraktene de skriver med forsvaret og som det må føres tilsyn med at blir fulgt opp.

Det er forståelig og på en måte forventet at 20 åringer som har vært gjennom utdanning i militæret ikke er så flinke til å tenke på hvordan det vil være å komme skadd tilbake til Norge fra Afganistan.. Men at «De som styrer» innen regjering og Stortinget ikke har sørget for at Forsvaret, helsevesenet ogNav er utrustet til å yte det beste for denne gruppen pasienter er uforståelig. Spesielt med tanke på alle de gangene vi har hatt oppe dårlig behandling av krigsseilere, motstandsfolk fra krigen og skadde soldater og hjelpearbeidere etter uttallige farlige oppdrag i Libanon, Jugoslavia, Afrika og mange ,mange plasser mer.. Dette var trist.. og meldingen til alle norske soldater som tenker på å bli med på en spennende tjeneste i f.eks. Afganistan. Si nei! så lenge dere ikke er sikret den aller beste oppfølging hvis dere får skader…..for noen av dere får psykiske eller fysiske skader.. eller begge deler. Det er helt sikkert, desverre.