LokalMedisinske Tjenester og noen innmari blide barn!

Var tidlig på jobb idag. Jeg måtte forberede meg litt til det første møtet kl 09. Det var oppstartsmøte i prosjektet «Lokalmedisinsk senter  Øvre- og Nedre Eiker»  Et delprosjekt av et stort prosjekt som skal se på etablering av lokalmedisinske sentra i Drammensregionen for å møte samhandlingsreformen. Kommunene skal kunne vurdere og gi tilbud til akuttsjuke pasienter også med innleggelse på sjukehjem, oppholdet på sjukehus skal bli kortere og kommunene skal kunne ta imot pasienter tidligere for å avlaste sjukehusene. Ei stor arbeidsgruppe som ganske fort omdøpte prosjektet til å hete «Lokalmedisinske tjenester i Øvre- og Nedre Eiker»… tøfft! så synes det tydelig at dette arbeidet slett ikke trenger ende opp i planleggingen av et nytt bygg…. men være et samarbeid om bedre helsetjenester til innbyggerne. Jeg var nervøs for møtet fordi jeg veit at det som oftest er ganske så uklart i begynnelsen, mange prinsippielle spørsmål som ikke kan besvares og det er viktig å få god kontakt medlemmene i mellom. Jeg hadde fått hjelp av Rita som har lang erfaring med prosjektarbeid.. Møtet funket bra og vi fikk gjort akkurat de avgjørelsene jeg håpet på og lagt ei skisse for organiseringen, gått gjennom prosjektdirektivet, framdriftsplan/milepælplanen og ROS analysen (Risiko Og Såbarhetsanalysen) for prosjektet. Heldigvis at jeg slapp å ta referatet samtidig med å fokusere på ledelse av diskusjonen, holde tråen og få svar på de viktige spørsmålene.. Ett av dem var opprettelsen av ei egen nettside på kommunens internettsider.. Så det må jeg se å få gjort. Du får vite om det seinere.

En raskt besøk på Røren barnehage, avdeling Eiker Kvikk. For et flott konsept med deling av barnehagelokaler med idrettsforeningen som har store uteområder, skiløyper og en stor møtesal i det nybyggede klubbhuset. Lyse fine lokaler, blide vosken og enda blidere barn… noen oppgaver er mer morsomme og hyggeligere enn andre… Men de ny lokalene hadde en etterklang og akustikk som de kommer til å slite med hvis de ikke gjør noe med det!

Før jeg kjørte til Kongsberg for å møte sjukehjemslegene på Skavangertun. Enda et veldig hyggelig møte hvor to timer rett og slett blei for lite. Vi hadde mye å diskutere og fikk også en omvisning på Skavangertun. Så hyggelig! så igjen gamle kjente også! (altså ansatte da… ikke inneliggende..) Bla diskuterte vi at sjukehjemslegene må få den nødvendige medisinske informasjonen seinest (!) sammen med pasienten nå som vi får stadig dårligere pasienter. Om de kommer fra sjukehuset eller fra fastlegene måå vi kjenne deres medisinske tilstand. Vi må jobbe med hvordan vi skal få det til i det systemet vi har idag. Gradvis forbedring ettersom vi utvikler tjenestene i samhandlingssammenheng.