5 minutter, inneklima og tannhelseseminar

5 minutter…. til å plukke ut det riktige, si de viktigste tingene og inspirere til diskusjon. Jeg har alltid synes det er mye vanskeligere å være kortfattet enn å bruke mange ord. (!!?) Kommuneplanen skulle diskuteres av ledere i kommunen på en ledersamling. Gruppearbeid med en innleder…meg… i ei av gruppene. Jeg brukte faktisk tid på å forberede det… Kjapt inn, innlegget og ut igjen… Det var jo morsomt… men jeg skulle gjerne vært der å hørt på diskusjonen…. men jeg måtte et annet sted;
Møte med ledelsen på Hokksund rehabiliteringssenter. Vi har et kontaktmøte hvert halvår for å informere hverandre om status, planer, utvikling. Det er en viktig arbeidsplass i vår kommune, driver med rehabilitering som også er et viktig arbeidsfelt i kommunen og vi har hatt flere samarbeidsprosjekt. De er en spesialist tjeneste og avhengig av å få driftsavtale med det regionale helseforetaket – Helse Sør Øst. Det er spennende å følge hvor kreative de er, fokuset på kvalitet og hvor tilpasningsdyktige de er…Vi har bla samarbeidet om frisklivstiltak og gjennomførte prosjektet 4×4 trening for fastlegene. Det var både gøy og vellykket!

Igjen fikk jeg en henvendelse om boforholdene i en utleieleilighet.  Helsesøster var bekymret for barn som bodde i en bolig hvor de mente det var helseskadelig fuktig. Vi har egentlig ikke noen lovhjemmel for å gå inn i private boliger…. Klok av skade tok jeg kontakt med utleier som forteller en annen historie om at beboerne forholder seg på en måte som gir høy luftfuktighet og tetter lufteventiler. Det noen ganger mest riktig at boforhold avklares mellom leier og utleier….

Bloggen er ikke bare fritidssyssel… nå har jeg blitt bedt om å snakke om blogging på et tannhelseseminar…! Det er jo rett og slett litt moro så da sa jeg ja, jeg… det var jo så lenge til atte… Hva jeg i all verden skal si kan jeg jo bekymre meg om seinere….