T.I.T.

Idag måtte jeg melde ifra at jeg ikke kunne komme på et heldagsmøte hos fylkesmannen. Det var om tvangsbehandling av psykisk utviklingshemmede. MEN jeg ble ikke ferdig med å forberede første møte i ei arbeidsgruppe som skal jobbe med prosjektet «Lokalmedisinsk senter i Eiker»  et samarbeidsprosjekt mellom Øvre Og Nedre Eiker. Så idag hadde jeg hele dagen til å gjøre prosjektbeskrivelsen, bakgrunnsnotatene og innkallingen med saksliste ferdig…. Ting tar Tid (TT) eller som idag; Ting tar Innmari Tid (= TIT). Jeg skreiv og skreiv og tenkte og tenkte og grublet og vurderte og dobbeltsjekket om at ble riktig. Heldigvis  har jeg fått hjelp til arbeidet videre for det er mange puslebiter som skal passe når man skal starte et nytt prosjekt. Milepæler (ikke sånne pælær som Drillo bruker) men målepunkter i prosjektet, møteplan, infoplan og skal vi bruke ei nettside til info og….. så gøy..!!: jeg kan lage en ROS analyse over prosjektet..!!. (som selvfølgelig tok ekstra tid, sjøl om det var nyttig) Så møteplanen ble gjort ferdig etter middag (hjemmekontor er kjekt det..) Nesten en hel dag på å forberede prosjektstart… TIT!