Egentli og årntli heldig

Sånn egentli og på årnntli er jeg heldig… Jeg kan ramse opp mange ting jeg er heldig med, men denne gangen er det kommunene jeg jobber i som jeg er heldig med. Som du kanskje har fått med deg har jeg jobbet med et prosjekt i ca 2 år. Dekket kommunelegefunksjonen i både Øvre og Nedre Eiker kommuner. 50% stilling i hver. Min motivasjon fra å gå fra en overkommerlig 100% stilling i Øvre Eiker til to 50% stillinger som ganske sikkert ikke ville bli overkommerlig var ganske enkelt et håp om at kommunene ville se nytten av en felles kommunelegefunksjon….. I oktober sa jeg ifra at jeg ikke klarte å fortsette; Det er ikke effektivt, jeg får ikke jobbet med planarbeid, rekker ikke over det jeg skal, klarer ikke å følge opp alle de som ønsker medisinsk faglig rådgivning og opplever at jeg ikke strekker til  til tross for at jeg jobber mye… De siste to er jo litt personlig piping og syting, men det er jo med når jeg gjør opp min status.. Jeg kan gå tilbake i min jobb i Øvre Eiker, men begge rådmennene møttes sammen med helsesjefen i Nedre Eiker og PRN sjefen i Øvre Eiker og foreslo isteden en kommunelegestilling til for å styrke kommunelegefunksjonen i et interkommunalt samarbeid de to kommunene imellom. Sammen med kontorfullmektig og miljørettet helsevern medarbeider kunne vi bli et team…. Skjønner du hva jeg innledet med? Det er da noe så innmari gøy å jobbe i to kommuner som ønsker satse på denne funksjonen! Saken har vært til politisk behandling og skal gjennom nåløyet som er den endelige budsjettbehandlingen for 2011, men bare denne holdningen til å få til et sånt samarbeid er så flott.. kollegene som hører det «klapper i hendene og hopper rundt i glede…» (..aaakkurat ja.. det er kommuneoverleger vi snakker om…sindige sådanne)  Det er klart det er lett å bli motivert når man har så positive arbeidsgivere..

Serrriøst så gir det jo noen utfordringer som har satt hjernevindingene i sving.. Det planlegges og grubles oppunder den litt sparsomme hårprakten. Her er det mange utfordringer og skumle ambisjoner, men går dette gjennom skal vi jammen få til en god samfunnsmedisinsk tjeneste og medisinskfaglig rådgivning i de to kommunene! .. Bedre kontakt  og rådgivningstjeneste med ansatte som jobber overfor brukerne, bedre oppfølging i planarbeidet (helse  plan) i begge kommunene, gode statistiske oversikter over helserisiko i kommunene, tettere oppfølging av fastlegene, bedre miljørettet helsevern, bedre deltakelse i organisasjonsutviklingen og prosjektarbeid, folkehelsearbeid, og, og … kommunelege nr to blir ikke arbeidsledig!

Neste etter budsjettbehandlingen er det jo om vi får søkere til en slik stilling. Må nok jobbe ganske mye med den utlysningsteksten!

Idag har jeg klart å ikke rekket et møte med ansatte om LAR oppfølging. Dvs oppfølging av rusmisbrukere som får Metadon/Subutex for å holde seg unna rus. Hjemmebasert omsorg må levere ut medisinen til flere og flere av disse og det gir noen utfordringer. Jeg måtte jobbe med en henvendelse fra en journalist om en vanskelig sak vi jobber med.. Unnskyld… jeg skulle vært to!

Men du…. se her.. Dette er folkehelse dette. Sesongens første skitur på Ble!

Denne lysbildefremvisningen krever JavaScript.