Sundvoldenseminar og samfunnsmedisinsangen

Rett før midnatt…måå bare skrive litt om dagen! Har nemlig vært på Sundvolden hotell i hele dag på samfunnsmedisinsk seminar. En lang tradisjon startet av bydelslegene i Oslo for 25 år siden. Som leder av Norsk Samfunnsmedisinsk forening tilbød jeg at NORSAM skulle stå for det arrangementstekniske hvis seminaret ble åpent for kommuneleger utenfor Oslo/Akershus også. Jeg hadde opplevd å være med et par ganger tidligere og skjønte hvilke ressurser de satt inne med. Det er en helt optimal blanding av faglige foredrag, med høy kompetanse og livlig og hyggelig sosialt samvær.

Idag har direktør Geir Stene Larsen fra Folkehelseinstituttet sagt noe om sjukdomsutviklingen siste hundre år og spådd hvilke utfordringer vi står over for framover, Vi har hørt om kvalitetssikringssystemer i allmennpraksis, blitt satt inn i hvordan jussen fungerer i helsevesenet og fikk et inspirerende innblikk i de aller siste moderne behandlingsmetoder innen sjukehusmedisin og at det virker inn på organisering av tjenestene. Det var noe av det mest spennende jeg hørte idag. Erik Fosse (ja, akkurat,  han som var i Gaza..) er også leder for innivasjonssenteret på Riskhospitalet og han kom med synspunkter og erfaringer for hvordan ny teknologi virker inn på hvordan vi organiserer tjenestene. Dette synes jeg er kjempespennende for det kommer til å gjelde for kommunale tjenester også. Han pekte på det oppsiktsvekkende at man tilpasset organisasjonen til nye metoder og teknologiske nyvindinger ute i industrien, mens i helsevesenet endrer vi ikke organisasjonene men prøver finne ut hvor nytt utstyr kan passe inn… tankevekkende..

Årets Sundvoldentaler var Anne Alvik, tidligere helsedirektør som måtte gå av etter medieskandalen rundt en beskyldning om aktivdødshjelp ved Bærum sjukehus i 1998. Hun har nylig gitt ut bok og hun gikk krasst ut mot flere som hadde bidratt til de voldsomme medieoppslagene som førte til at hun måtte gå. Det var trist å høre hvordan hun var blitt behandlet. I ettertid er mye av beskyldningene mot henne som leder av daværende Helsedirektoratet blitt vist urette. Det var en sterk og tydelig dame som holdt et glitrende foredrag..

Kveldene på Sundvoldenseminaret er spesielt hyggelige. Det er festmiddag med taler, historier og sang. Ja denne gangen var det laget egen sang til 25års jubileet.
Hør den her: Samfunnsmedisinsangen

 

Siste dagen ble verdt å bruke fridagen på! Informasjon fra helse Sør Øst om Osloprosessen. Tankevekkende at man holder på å bygge opp Ahus (på Lørenskog) til det største sjukehuset i Norge. Vil de klare det? Vil transport ut til sjukehuset funke også for de som ikke har bil? Vil man klare å organisere sjukehusene i Oslo på en fornuftig og effektiv måte til tross for motstand fra ansatte og bygningsmasse som er gammeldags og spredt?

Bydelsoverlegen på Grorud gikk gjennom hva slags utfordringer de hadde i bydelen med rundt 40% andel ikke vestlige innvandrere. En flott gjennomgang av statistikken som finnes på bydelsnivå.. Hun avsluttet med hva hun ønsket seg av fastlegene i samarbeidet mellom bydelsoverlegen og fastlegegruppen. Det var en inspirert bydelsoverlege og da jeg kikket meg rundt var det ingen som glippet med øynene og så trøtte ut. Det er virkelig inspirerende å høre på folk som gløder for det de forteller om!

Til siste et innlegg fra en av fastlegene i Oslo med tydelige synspunkter på hva vi kan forvente av fastlegene idag og utviklingene videre.

Hue er fullt av tanker på veien hjem fra Sundvolden.. massevis av gode tanker om hva jeg bør prøve sette igang, følge opp og planlegge videre…. hold på tanken Einar….. så den ikke forsvinner i travelheten på mandag….