Høringssvar i nattetimer og kommuneplan i morratimene

I natt var jeg ferdig med høringsuttalelse til ny folkehelselov og ny Kommunal helse og omsorgslov i natt.. derfor er jeg litt vaklete i ordstillingen.. trøøøtt. Men vi har fått mange tilbakemeldinger på at det er viktig at vi uttaler oss til lovforslagene. Det legges flere oppgaver over på kommunene i beste samhandlingsstil: beholde pasienter lengre i egne institusjoner før innleggelse på sjukehus og ta dem tidligligere tilbake. Det grøsser jo i en kommunal samfunnsmedisiner som akkurat har vært tilskuer til to kommuners kutt i budsjettene. Det er gode intensjoner i lovverket og dets forarbeider, men det blir litt tannløst når det ikke regnes med å overføre mer penger… Jeg lurer på den «samhandlingsreformen» en reform uten penger er det egentlig en reform?

Men vi diskuterer allerede hvordan vi skal forberede oss til samhandling framover, både innen psykiatri og pleie og omsorg. Samarbeidet med sjukehjemslegene i nabokommunene tar seg opp. Vi holder på å samle folk til arbeidsgruppe for å se på lokalmedisinsk senter…. der skal jeg være gruppeleder og jeg gleder meg til å jobbe med det. spennende å være med på å finne ut hva vi har behov for og tilrettelegge og planlegge for å dekke behovet….

idag hadde vi et nytt møte i gruppa som har jobbet med rullering av kommuneplanen i Øvre Eiker. Jeg har jo ikke hatt mye tid til å være med på arbeidet desverre, for det er spennende arbeid med mange spennende innspill. Idag var det gjennomgang av høringsuttalelsene.. flest fra egne etater i kommunen, men mange veldig fornuftige og logiske forslag….

Jeg rakk vel ikke å fortelle at vi hadde kommunelegeforum på tirsdag…. Første halvdel var et møte med fylkeslegens folk og en gjennomgang av de nye lovene..(det passet jo veeeldig bra da!) så fikk vi møte samhandlingsdirektøren i Vestre Viken HF og vi kommunelegene sammen med fylkeslegen. Det var hyggelig, lærerikt og ga rom for diskusjon…

Huff en telefon fra sjukepleier på fengselet. De har ikke fått elektroniske epikriser på et halvt år… jeg sender mail til sykehuspartner i Helse SørØst og spør om han (de har en kjapp og effektiv Itmann) om han kan se hvor det er feil.. raskt svar tilbake; vi skulle hatt mange svar tilbake… suukk så da er det vel en feil hos oss.. Jeg må til Skotselv for å sjekke data´n der… til uka?

«Har du litt tid til å se på frisørene idag» kom det fra Marianne etter dagens første møte om kommuneplanen. Vi gikk gjennom hva hun hadde gjort for å følge opp kontrollen med frisører og hudpleiesalonger. Systematisk, ikke for byråkratisk med et glimt i øyet… jeg koser meg i dette samarbeidet! Vi prøver få til det samme i Øvre Eiker…

Jammen fikk jeg en prat med ny daglig leder av legevakta også idag. Vi hadde intervju med tre virkelig godt kvalifiserte søkere og den vi innstilte som nr en takket ja! jeg gleder meg til samarbeidet og videreutviklingen av legevakta i Øvre Eiker…