Intervju og blåveis

Fredag var jeg i trygderetten… ja det finnes faktisk noe som heter det. Nå klager på Nav går helt til topps havner de som oftest her. 2 av de som går i veiledningsgruppa jeg er med i jobber her. Det har vært interessant å høre hvordan de jobber. Helt som en egen rettsinstans innen trygderett. Denne dagen fikk vi høre fra Henning Aanes som er leder i det nasjonale rådet for likestilling av funksjonshemmede. De hadde en kjempejobb med god kontakt inn til alle de viktige departement, direktorat og etater i staten. Jeg visst ikke om dem en gang så dette var god info! Resten av dagen gikk som vanlig til masse faglige diskusjoner…. har sagt det før, men gjentar: dette er tiltak som gjør at jeg blir motivert til å fortsette i jobben!

Nåja.. det var egentlig daen i dag og i går jeg skulle fortelle litt om. To dager med møter hvor jeg egentlig ikke har fått gjort så mye annet. (Det var den frustrasjonen over å ikke strekke til da….) Men jeg stortrives med å møte folk, diskutere problemstillinger, bidra til å løse oppgaver og samarbeide andre. I går var jeg i møte med vår rådmann i Øvre Eiker med rådmann (som er kvinne…) og kommuneoverlege på Kongsberg. De har startet et prosjekt med utredning av et «storlegevakt».  Altså en legevakt som kan dekke numedalskommuner og Øvre Eiker. Det blir store avstander og prosjektgruppa har vært i Arendal å sett på deres legevakt. Se den her.

Vi må utrede framtida for vår egen legevakt og nå som Nedre Eiker slår seg sammen med Drammen interkommunale legevakt er Kongsberg en mulig samarbeidspart. Det ble et spennende møte hvor vi nok bad om litt tid for vi må kjøre vår egen utredning og gjøre grundig arbeid «hjemme» , men det er klart at vi vil følge dette prosjektet. Også andre samarbeidsområder ble diskutert, spesielt forholdet til vår felles lokalsjukehus på Kongsberg. Framtida deres er (igjen!!) usikker og vi ønsker også bidra i utviklingen av sjukehuset. Det er samhandlingsreformen på «orntli» hvor vi må se på egne tjenester, hvordan vi må tilpasse dem og hva vi kan bidra med i forhold til utviklingen i Vestre Viken HF – Kongsberg sykehus.  Det er kjempespennende å følge to rådmenns diskusjon, hvordan de ter seg og utveksler meninger og erfaringer. Et positivt møte!

Idag var det rett ned til det nære driftslivet i kommunehelsetjenesten. Vi hadde intervju av søkere til lederstilingen på legevakta i Øvre Eiker. Vi har fått 7 kompetente søkere og må gjøre et utvalg hvem vi kaller inn. Intervjuet to idag. Dette blir et vanskelig valg. inspirasjon, faglighet, motivasjon og målrettethet, tenkte jeg da vi snakket med dem. Kors! åssen skal vi kunne velge…  Vi krever jo masse for denne lederen skal både videreutvikle vår egenlegevakt og bidra i utredningen av mulige samarbeidsarenaer f.eks med Kongsberg…  Vi jobber videre med intervjuene litt gladere… nei ganske mye…. for det var moro å oppleve hvor flinke de var i intervjusituasjonen og saklig inspirerte til å gjøre en god jobb….

Gamle gubber eller kommuneleger bør være forsiktig med gubbetrening på basket. Man blir jo som barn igjen og glemmer helt at man hverken er like mjuk eller rask som før. Se på dette triste ansiktet etter en skikkelig treningsøkt… etter et hardt møte med hue til en motspiller endte jeg opp med en skikkelig blåveis.. hva har det med jobben å gjøre? Jo det skal jeg si det… masse morsomme kommentarer om hvor upopulær jeg er blitt som har lagt ned legevakta i Nedre Eiker, møte med dørkarmen eller «sykler du enda?» En hel dag med å bringe helsebringende latter til kolleger og møtedeltakere! Ikke akkurat folkehelse for meg men….