Helse i plan – plan i helse

Aller først en liten tanke rundt et møte vi hadde nylig om en «vanskelig pasient».
2 ting:

  1. «Vanskelig pasient» er engentlig et tullete begrep, som helt sikkert sier deg noe helt annet enn for oss fagfolka….? Vi mener jeg at sykdommen pasienten har er vanskelig og IKKE at pasienten er vanskelig. Allikevel bruker vi det i hytt og pine…jeg også… Skal prøve å skjerpe meg der..
  2. Men altså.. vi hadde kalt inn til et møte med spesialisthelsetjenesten for å diskutere hvordan vi skulle samarbeide rundt en pasient med en sykdom som gir seg utslag som er veldig vanskelig for alle i hjelpeapparatet å gjøre noe med.. Vi var rett og slett fortvilet over ikke å nå fram… Jeg kan ikke få rost nok det å møtes rundt et bord å snakke om situasjonen, få forklaringer, innsikt, forståelse og diskutere hvordan vi kan arbeide sammen mot et felles mål.. Snakke sammen…….. det er bare ikke mulig å understreke for ofte hvor viktig det er!

Egentlig ville jeg skrive om Helse i plan. Dette var egentlig et eget prosjekt som jobbet med å få helsetenking inn i kommunale planprosesser. Du kan lese mer om det her på en egen nettside: http://www.helseiplan.no/ og  her på helsebiblioteket . Jeg har en litt enklere måte å se på det og jobber for å få til det i de to kommunene jeg jobber i: Et tett samarbeid mellom kommunale planlegger / planavdeling og helsearbeidere. Jeg mener kommunelegen er både passende, har rett kompetanse og at dette ligger inn under dennes arbeidsfelt. I Øvre Eiker har jeg prøvd det noen år og sjøl om jeg ikke har fått tid til det i Nedre Eiker enda, og har måtte redusere kraftig også i Øvre siste året ,mener jeg dette er et viktig arbeid for kommunelegen.  I et sånt nært samarbeid vil både kommunelegen lære mye om planarbeid og planleggerne mye om helsetenking. Vi har egentlig samme mål bare vi justerer litt…
men
Det tar tid å jobbe med planlegging. Det er spennende prosesser som ofte tar både tid i møter, lesing og skriving.  Derfor egner det seg ikke for kommuneleger i småstillinger.. Men det er såååå mye mer effektivt å få med helsetenkingen i utarbeidelsen av planer enn under høringer (eller etterpå..!?)

Bare for å ha sagt det… Vi har mye planarbeid i helse også: helseberedskapsplan, smittevernplan, pandemiplan, tuberkuloseprogram, planer for organisasjonsutvikling av tjenestene…. Dette mener jeg det trengs motiverte kommuneleger til for å få til planer som fungerer i praksis som ikke bare er på papiret….og det som tar mest til er å følge opp planene!

Jeg er veldig glad for at kommunelegen er foreslått som en lovpålagt stilling også i de to nye lovene som skal gjelde for kommunene: Folkehelseloven og Helse og Omsorgsloven…