Ikke best for alle, men det beste jeg kan gi

Gårsdagen vil jeg nok huske ei stønn…  Det er ikke alt for ofte kommuneleger får være med på store organisatoriske endringer i helsevesenet, men i går vedtok kommunestyret i Nedre Eiker at man skulle legge ned den lokale legevakta i kommunen for å gå inn i et samarbeid med Drammen interkommunale legevakt. På en måte kan jeg vel sukke å si endelig…. for det har mye fram og tilbake rundt legevakt i lengre tid og jeg mener det er bra at det ble gjort et valg. Jeg mener valget  var faglig godt begrunnet hvis en legger medisinskfaglige begrunnelser til grunn…
En litt rar opplevelse egentlig.. jeg har fått en god del kritikk idag for mitt råd til rådmannen i denne saken. Og saken er ganske så typisk for arbeidssituasjonen til en kommunelge og viser både hvor viktig det er at kommunelegen er nøktern på sine faglige råd samtidig med opplevelsen av hvor vanskelig det kan være å tjene to herrer.

La det være veldig klart at det er politikerne som tar avgjørelsene og har ansvaret for valgene. Det var et spennnede kommunestyremøtet som behandlet legevaktssaken. Det var langtekkelig, spennende, frustrerende, avklarende og tankevekkende.
men

Det er jo like klart at det er mine medisinskfaglige råd til rådmannen i saken som var lagt til grunn for rådmannens innstilling. I denne saken har min største utfordring vært å skille kommunelegens oppgaver i Nedre Eiker mot at jeg også er kommunelege i Øvre Eiker. Jeg har nok ønsket meg et samarbeid med Øvre Eiker. Det ville jo løse utfordringen i begge kommunene, men kommunen har ansatt meg for å gi mine beste faglig råd. Jeg mener jeg finner dem på Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin. De har laget et forslag til nasjonal handlingsplan for legevakter og peker klart og tydelig på at vi må har interkommunale samarbeid i større legevakter… som i Drammen.  (Les rapporten på sidene deres!) Når jeg gikk gjennom samarbeidsmulighetene mellom Øvre Eiker og Nedre Eiker mot Drammen og Nedre Eiker mener jeg at det ganske klart vil gi det sikreste legebemanningen, beste sykepleierdekningen og høyeste kompetanse i Drammen. Kanskje jeg opplever å møte meg sjøl i døra her.. men jeg er ikke i tvil at jeg må være ærlig på hva som er best for innbyggerne i Nedre Eiker.
Men hva menes med «hva som er best»?

Jeg har hele tida vært tydelig på at det vi må ha et solid, stabilt og høykompentent system for å være der når helsa til innbyggerne virkelig står på spill. Ved det vi kaller akutte tilfeller (som trenger hjelp av ambulanse og lege) og haster henvendelser (Dvs det som ikke kan vente til fastlegen åpner). Så må vi nok godta at servicen kan bli dårligere, dvs at folk skal få tilgang til lege 24 timer i døgnet for å få sjekket ting som kan vente til i morgen… eller lengre ventetid
Og

Jeg er ganske klar på at vi må sikre sykebesøksordningen i den nye legevaktsordningen. Jeg er spent på om Drammen IKL klarer matche det og tilby en sykebesøksordning som vi kan forhandle oss fram til å være tilfredstillende..

Nedre Eiker har en legesituasjon som gjør at det er vanskelig å få til en stabil legedekning av vaktene. Det vil ikke være mulig å få til en bakvaktsordning med egne leger. Faktisk vil det være vanskelig å få til to leger på vakt slik som er foreslått i Forslaget til handlingsplan for legevakter sjøl om vi samarbeider med Øvre Eiker…

Kommunelegen skal gi et faglig råd, noe jeg mener jeg kan stå inne for her, sjøl om det ikke er noe godt å være kommunelege i Øvre Eiker også å innse at denne legevakta nå må utvikles videre uten et mulig samarbeid med Nedre Eiker. Mine faglige råd må jo bli de samme i begge kommuner….

Denne saken er et godt eksempel på hvor tungt ansvar en kommunelege har og hvor viktig faglig grundighet er i saker som kan være svært tunge og vanskelige politisk og i folks oppfatning. Da er det viktig at en søker støtte i fagmiljø og kolleger. Jeg er også opptatt av at administrasjonen, som jeg gir råd til, opplever at rådene er faglig solide og ikke blåser i den retningen folk helst vil…

Vi har et stykke å gå enda før avtalen er i land..

Til sist idag var jeg på infomøte i en barnehage for å snakke om infeksjonssykdommer og «Allmenntilstanden». Det var hyggelig med masse spørsmål  og diskusjon! (Ikke ETT spørsmål om legevakta..!)