Sammen med en medisinstudent

Hei! Jeg heter Håvard kom det fra døra. Det stod en lang hengslete ung mann som var helt ukjent for meg….. «Jaa hva vil du?»  jeg hadde totalt glemt at jeg hadde gjort avtale med en av fastlegene om å ha med en medisinstudent idag.Vi har et legekontor som tar imot 10 semester studenter til praksis i flere uker og jeg har pleid å ha dem med en dag så de skal få se hvordan jeg jobber. Jeg gjør ikke annet enn å ta dem med på min dag… Tyypisk at idag var en rolig møtedag! Men vi startet dagen med å gå gjennom en notat jeg holder på å skrive om kommunelegefunksjonen i de to kommunene. Det passet fint for da fikk jeg samtidig fortalt hvordan jeg jobber og med hva…

Under praten oppdaget vi at vi hadde jobbet med samme folka på ambulansen på Lillestrøm… kooors. Jeg er jo dobbelt så gammel som han!

Etter en lang prat var vi på et besøk til et boligstrøk hvor en beboer hadde klaget over en svært plagsom gvinelyd/hviftelyd som de mente kom fra en bedrift. Sammen med hun som jobber med miljørettet helsevern hørte vi ikke noe til lyden…typisk at den er borte når vi kommer! Vi ble enige om å skrive brev til bake om at klager snakker med naboer om en vurdering av hvor plagsom de oppfatter lyden og hvor den kommer fra….

Derfra direkte videre til en annen lignende klage i nabokommunen for å høre på støy fra en bedrift.. heller ikke der synes vi det var så plagsomt mye støy. Sikkert ikke representabelt for det naboene har opplevd….

Tilbake på kontoret gikk vi gjennom flere saker rundt tvangsundersøkelse og innleggelse av psykiatriske pasienter.. før vi dro til Drammen sammen for å møtes i prosjektmøte for Lokalmedisinsk senter…
svosjjjj så var dagen over og jeg hadde egentlig ikke rukket det jeg skulle.. men allikevel fått med meg en god del…