Psykiatrifrustrasjoner og bombetrussel!

Dagen startet med at jeg oppdaget at mobiltelefonen var tom for strøm..!?  Rolig for meg på kontoret hvor jeg fikk gjort massevis av saksbehandling..men sikkert frustrerende for de som prøvde å få tak imeg…

Dette ble en psykiatridag. Telefon fra lensmannen som var oppgitt over en voldelig innbygger de oppfattet som klart psykisk syk, men som spesialistene måtte vurdere om fylte Lov om psykisk helsevern for å beholde. Hvis ikke måtte han settes i arresten. Det er en problemstilling jeg er i ofte hvor klart syke mennesker ikke er så syke at de fyller lovens krav men deres sykdom fører til at de kan være til fare for andre eller seg selv. Godt at vi har bevisste og fleksible politifolk som gjør en kjempejobb og som har syn for at syke folk må håndteres spesielt… men jeg skjønner også deres frustrasjon over at helsevesenet ikke kan holde en psykiatrisk syk pasient tilbake mot sin vilje… det er jo vår frustrasjon også… men vi har et sterkt lovverk som skal verne om deres integritet og sjølbestemmelse…
for
jeg fikk også to andre telefoner fra fastleger som må vurdere om listepasient hos dem var så syke at de måtte tvangsinnlegges. Vi har fått flere bekymringsmeldinger fra familie og andre i hjelpeapparatet som jeg har tatt opp med fastlegen.. Det må brukes list og lempe og fornuftig doktorarbeid for å få gjort slike vurderinger.  Noen ganger ser vi at Psykiatrilovens krav til tvangsbehandling oppfylles og da må vi sikre at pasienten vi vil legge inn faktisk blir ført fra hjemmet til sykehuset. Desverre må vi da også sikre oss ved at vi må bruke politiet som kan bruke nødvendig makt. Jeghar opplevd at veldig psykisk syke pasienter har måtte bli lagt i bakken og ført til sykehuset i håndjern. Det er vondt for alle parter og vi gjør mye for å unngå det… men når det er bestemt å bruke tvangsinnleggelse må det gjennomføres også om overtalelse og «snille» forsøk ikke når fram… Kunne vi bare få lagt inn disse pasienten lenge før for å hindre at de ble så syke at vi må bruke tvang… Det er mye forskning som viser at vi kan hindre akuttinnleggelsene hvis vi er tidlig nok inn med sterke nok behandlingstiltak….som vi ofte ikke har tilgjengelig, desverre…

Bombetrussel i Hokksund!
Legevakta ble alarmert og de alarmerte meg. Skummelt en periode, men vi trang ikke gjøre annet enn å være klar over situasjonen. Falsk alarm, men jeg tenker på hva det gjør med de som jobber på postkontoret og all jobbingen som blir rundt det. En dyr spøk, hvis det var det…