Trøtt, grubletanker, kriseteam før ferie

Trøtt togtur til Gardemoen idag…. vi nærmer oss de mørkeste høstdagene og jeg gruer meg… idag var jeg på møte i Spesialitetskomiteen for samfunnsmedisin. Ett av de faglige pustehullene jeg har i jobbsammenheng.. møter kolleger for å diskutere spesialitetsutdanning, kurs og fortolkning av regelverket for legers spesialitet til samfunnsmedisin.

Selvfølgelig flere telefoner mens jeg var på Gardemoen… det er det som gjør dagene spennende. Ta stilling til faglige utfordringer, hjelpe andre med å diskutere deres utfordringer er nesten mest morsom. Spørsmål fra hjemmesjukepleien om legevaktslegen kan beordre hjemmesjukepleien ut til en pasient..? Jeg er ganske så bestemt på at de ikke kan det. Hjemmebaserte tjenester er ikke en øyeblikkelig hjelptjeneste og gjør vedtak på hvilke pasienter de skal yte hjelp. (Vedtak etter lov om sosiale tjenester) En annen ting er at man kan spørre om hjelp hvis de har kapasitet… og det passer inn i deres ruter og arbeidstider. Poenget er samarbeide og gjensidig respekt for å hjelpe sjuke innbyggere…

Vårt satsingeområde innen folkehelse; Aktiv Eiker, har du lest om før. Vi har noen innmari flinke medarbeidere som har løftet aktiviteten på mange områder. Se http://www.aktiveiker.no ! Jeg er stolt av å være med på den utviklingen… Fordi jeg har det så travelt for tida har visst min dårlige samvittighet oppstått fra døden… ? Jeg klarer ikke være tilstede der nok… Nå er vi i en vanskelig fase budsjettmessig. Det er vanskelig å beregne hva vi får av inntekt og overføringer i løpet av året fordi det ikke blir bestemt før langt ute i driftsåret… Vi får hjelp av dem som kan mye om sånt og jobber med å stabilisere og få oversikt. Men det tar tid og er frustrerende!

Med ideer fra leder i Aktiv Eiker viderefører jeg mine egne tanker og planer for utvikling av kommunelegefunksjonen, miljørettet helsevern, helseberedskap, helse i plan og folkehelsearbeidet. Vi kan gjøre mye spennende bare ved å samarbeide kommunene i mellom, men jeg har erfart at det blir travelt med en halv kommunelegestilling i hver kommune. Jeg lurer på hvordan vi skal planlegge dette, organisere dette. Hva er mest effektivt, hvordan får vi gjennomført dette lurest mulig? Jeg hører og leser bla hvordan andre kommuner har gjort det… mye å lære av andre her!

Fikk telefon fra leder i kriseteamet. Hun melder ifra når de blir utkalt så jeg også er informert. Det er alltid tragiske hendelser som gjør at de må rykke ut, men de gjør en kjempejobb og jeg er veldig glad for at vi har fått dette i gang også i vår kommune. Vi har nå flere års erfaring og de har opplevd mange forskjellige hendelser fra selvmord til tragiske ulykker. Det er erfarne folk som har meldt seg til dette arbeidet frivillig til å kalles ut når som helst. (De får selvfølgelig betalt for brukt arbeidstid..) Jeg tror ikke folk veit at vi har så motiverte og tøffe ansatte som stiller opp for folk som opplever tragiske hendelser i familien… De gjør en kjempejobb…

Det ble litt roligere på telefonen utover dagen og nå skal jeg ha ei uke fri. Fjellet kaller med snø og regn! (men jeg gleeeder meg!)

/p>