Tirsdag, traveldag, kommunelegeforumdag og mye mer

Tirsdag, bursdag (for noen), traveldag, kommunelegeforumdag, psykiatridag og budsjettdag.. Det oppsummerer egentlig denne dagen…. men jeg kan jo legge til at det ble en motiverende dag, som ga litt glede i jobbhverdagen og heiset humøret opp to etasjer…

Kommunelegeforum har jeg skrevet om før og må bare gjenta igjen at det er lite som er så motiverende i jobben enn å diskutere med kollegene. Vi diskuterer forholdet til samhandlingsreformen, nytten av "Distriktsmedisinske sentral" (Hva betyr nå det, hva inneholder det osv..) organisering av Vestre Viken helseforetaket, tvangsbehandling etter pasientrettighetsloven og hvordan vi klarer oss i jobbene våre sammenligner og ser hva som er bra i en kommune og dårlig i en annen. Mye latter, rynkede panner og diskusjon… jeg koooser meg på de møtene! Idag var vi i formannskapssalen i rådhuset i Mjøndalen. Flott omgivelser…

Psykiatri er en del av hverdagen min. Dvs der hvor det er blitt som vanskeligst eller stoppet opp eller det må vurderes bruk av tvangsbehandling. Jeg får telefoner fra pårørende, spesialister, naboer og utleiere av leiligheter.. Jeg klarer slett ikke løse alle problemene, men hjelper til med å koble sammen eller koordinere tjenester så de kan komme til pasientene litt letter. Jeg håper jeg bidrar litt så disse pasientene som er noen av de vanskeligst stilte i kommunene våre kan få litt mer hjelp. Det butter ofte både i forhold til lovverk.( Innbyggere har faktisk sterke rettigheter også til å bo svært kummerlig og ødelegge for seg sjøl!) tjenestetilbud (det er begrenset både med kapasitet og kompetanse i kommunene) og samarbeidsmuligheter (vilje?, mulighet? evne?)

Var trippelbookeet idag og liker dårlig at jeg ikke klarer å delta på møter jeg absolutt burde.. men så spaltet er jeg ikke enda at jeg rekker tre møter samtidig. Det ble kommunelegeforum… men jeg avsluttet dagen i bursdagselskap…! 30 årsdag er så sjelden i PRN avdelingen at det MÅ feires.. 50 og 60 årsdager er det mange flere av…! og det sier jo noe om gjennomsnittsalderen.. Vi sang bursdagssang og stappet i oss marsipankake…dønn usunt for kroppen med sunt for sjela…(!?)

Veeel 31 eposter lå å ventet på pc´n før jeg dro hjem.. svisj så gikk en time før jeg kom meg hjemover…