Beredskapskonferanse og en litt sliten kommunelege

Jeg sitter på fylkesmannens beredskapskonferanse for Buskerud og skifter mellom å glippe med øynene fordi jeg er trøtt og juble over mange bra innlegg og god informasjon. Det er representanter fra nesten alle kommunene i Buskerud, men kun 3 kommuneleger (desverre).

Jeg er trøtt fordi det er blitt lange dager med reise til Bergen, konferanse og seint hjemme igjen før jeg var rett på jobb i går. Det var politiske møter og jeg var i Fagkomite for fysisk stedsutvikling for å følge referatsaker om samhandlingsreformen. Møtetene varte til kl 21 og jeg var ikke hjemme før nærmere ti om kvelden. Så idag er jeg litt sliten…

Fylkesmannen har en slik beredskapskonferanse hvert år med faglige innspill, undersøkelser og diskusjoner som jeg opplever veldig lærerikt. Idag har vi bla fått høre om Strålevernet og det arbeidet de gjør i forhold til atomberedskap. Mer spennende ble det da Ole Harbitz gikk inn på deres arbeid rundt elektromagnetisk stråling fra høyspentmaster og lavenergistråling fra mobiltelefoner osv. Vanskelige områder hvor det er mye meninger ute i verden. Det er satt ned et nytt utvalg som skal gå gjennom forskningsresultater i verden igjen for å trekke konklusjoner. Det blir spennnede å se resultatet, sjøl om jeg nok allerede aner at det ikke blir noen endring i hvordan vi skal forholde oss…? Harbitz snakket også om radon hvor det nå er krav til at alle nye bygg skal ha radonfelle…..endelig! Jeg må sjekke om det gjelder våre nybygg!

Det ble presentert et dataprogram for å føre ROS (Risiko Og Sårbarhetsanalyser) og beredskapsplaner. Jeg er litt skeptisk til å bruke nye program, men ble veldig inspirert av å se et program hvor vi kan håndtere loggføring. hadde jeg bare hatt det under pandemien..!

Dagen avsluttes på Bråta sjukehjem hvor en journalist vil snakke med lederen der og meg om vår kritikk av Sykehuset Buskeruds samhandlingsprofil og utskrivningspolitikk….