Samfunnsmedisinske diskusjoner og godt natt fra hotellet

Sitter på hotellrom i Bergen og skriver blogg. Fin rolig musikk på Mac`en og litt ettertanker etter en lang dag med kurs innen samfunnsmedisin. Atter en gang var emnet Samhandlingsreformen som opptar mange. Gode innlegg fra Helse og Omsorgsdepartementet, KS, helsedirektoratet og to kommuner. Minst like spennende som innleggene blei diskusjonene etterpå. Med mange taletrengte i salen gikk tida fort! Det er relativt høy gjennomsnittsalder (jeg er ung…!!= 54 år…??) men det betyr også at det er mye kompetanse og erfaring i salen. Jeg kunne dratt hit bare for å diskutere! Her var det ikke mange blåøyde som svelget og trodde alle de fine ordene i Stortingsmeldingen, nei.. Realistiske innspill fra kommuneoverleger i småkommuner til bydelsoverleger i Oslo.. Kaffepausene blei jo bare en videreføring av diskusjonene.. Endelig en sammenheng hvor jeg ikke blir helsvett av å "mingle"!

Fikk noen telefoner innimellom. Klage på rotter i et av våre tettsteder tok jeg meg ikke tid til å gå fra foredragene for å snakke med en innringer om.. det problemet kommer og går og er ikke akutt så det får vente til jeg kommer tilbake på kontoret… Men en telefon fra ei avis fikk meg til å gruble litt: Spørsmål om jeg ville kommentere at det var gjennomført en spørreundersøkelse som viste at ett av sjukehusene fikk mer kritikk enn andre pga dårlige rutiner for samarbeid med kommunene rundt utskrifvningsklare pasienter. Dvs pasienter som sjukehuset mener er ferdigbehandlet om må skrives ut. Skal jeg uttale meg om det…. er rapporten offentlig? Jeg synes ærlig talt ikke det er noen grunn til å holde tilbake de opplysningene og sier jeg kan kommentere det så snart journalisten har snakket med den som satte igang undersøkelsen.. At et sjukehus er dårligere enn andre i sitt samarbeide med kommunene synes jeg godt de kan få lese i avisa…

Fikk en lang prat med han som overtok ledervervet i Norsk samfunnsmedisinsk forening etter meg. Han er bydelsoverlege i oslo og de har etablert sitt eget kommunale legekontor som en konkurrent til privatpraktiserende fastlegekontoret. Det hørtes fristende ut. Et fastlegekontor med kommunalt ansatte leger i nært samarbeid med helsestasjon og kommuneoverlege… Er det overførbart til oss? Det skal jeg gruble litt mer på og kanskje regne litt på…? men først får jeg gjøre prosjektarbeidet med å lage et samarbeidsprosjekt rundt sjukehjemslegefunksjonen i flere kommuner.. Det er spennende nok, for tida!

Tenk… ikke et regndrypp i Bergen idag, bare sol, blide kolleger og masse mulighet til å lære hvordan andre gjør samme jobb jeg har! Gleder meg til i morra med flere diskusjoner rundt "samfunnsmedisin som haster"; smittevern, helseberedskap og arbeid med alvorlige hendelser…

så derfor…natta på hotellet…