En på vei inn og en på vei ut. Så lærerikt!

Dette var en typisk dag for en kommunelege. Men den ble satt litt på "spissen": Hele den yrkesaktive karriere for en lege fikk jeg med meg idag! På morgenen var den nye turnuslegen innom. Vi hadde en hyggelig prat som stort sett bestod i at jeg pøste informasjon om tjenesten over han til han gispet og ble tom i blikket, men han smilte og tok med seg mine forsikringer om at han bare måtte ringe meg når det var noe han lurte på. Jeg har åpen telefon for turnuslegene hele tida….(håper jeg) Så planla vi både legehjelp til lavterskeltiltaket for rusmisbrukere; Lev Vel og hjelp til helsestasjon ved fravær av helsestasjonslegen. …

Dagen avsluttet jeg med en lang samtale med sykehjemslege Sten Erik Hessling som nå er inne i sine siste dager som sykehjemslege før han pensjoneres. Jeg takket for den flotte jobben han og kollega Olav Aga har gjort for å bygge opp de medisinske tjenestene ved sykehjemmet, etableringen av en lindrende avdeling og samarbeidet de har gitt oss i massevis av arbeidstimer de i har lagt inn av rein interesse og glede over å få til noe så bra på Eikertun. Vi gikk gjennom både bekymringer og gleder ved tjenesten. Jeg blir helt rørt av å høre på hvordan han skrøt av ansattes kompetanse og samarbeidsevne. Kritikk og bekymringer hadde han også som han la fram på en fin måte. "Gamledoktoren" har gjort en arbeidsinnsats det står stor respekt av!

Sånn fikk jeg med meg en lege på vei inn i arbeidslivet og en på vei ut. dere skulle sittet sammen med meg og lært like mye som meg! (Det er få som er så heldige som denne kommunelegen når det gjelder å ta imot lærdom!)