Noro er ikke moro. MRSA vil vi ikke ha..

Jeg følger det ene sykehjemmet for tida.. De har fått et utbrudd med norovirus. Jeg fikk melding for ei uke siden. Akkurat som i våre prosedyrer var de ansatte raskt ute med å sette inn tiltak og melde ifra til meg. Raskt mange med diare og oppkast både blant ansatte og pasienter, men det ser også ut til at tiltakene raskt har gitt effekt for allerede nå er vi over toppen med færre sjuke. Det imponerer meg hver gang hvor flinke de ansatte er til å følge opp vedtatte prosedyrer! Prøvesvarene bekreftet mistanken om at det var norovirus. Jeg meldte utbruddet inn på Utbrudd.no som Folkehelseinstituttet har opprettet og ga beskjed til fylkeslegene etter å ha blitt minnet på det av sjefen.. Fort gjort å glemme fylkesmannens helseavdelinge (= fylkeslegen)…! Vi satte igang daglig rapportering og jeg følger utviklingen i et enkelt Excellark samt melder det inn på Utbrudd.no…

Mandagen startet med et effektivt møte kl 08 hvor vi gjorde ferdig retningslinje for hvordan vi skal følge opp bekymringsmeldinger om innbyggere som forfaller så mye at de ikke kan ta vare på seg sjøl med fare for helseskade og f.eks. en bolig som blir ekstremt forsøplet. Vi gjorde ferdig en intern retningslinje som vi sender videre til ledergruppa for godkjenning..Vi satt 4 fagfolk rundt pc´n og en prosjektor med dokumentet på veggen og diskuterte oss gjennom løsningene der og da…effektivt.

Halve dagen gikk med til et langt møte i Drammen hvor flere kommuner samarbeider om oppstarten av et stort prosjekt for å lage forslag til "Lokalmedisinske sentra" i Drammensregionen. Jeg satt i styringsgruppa til forprosjektet som avklarte et forslag med 3 områder tilsvarende 3 Lokalmedisinske sentra/helsehus/intermediæravdelinger… vi fikk bla en diskusjon rundt hva prosjektet egentlig skal hete siden sentrale myndigheter har endret navnet på den organisatoriske enheten flere ganger.. Nå er det visst "Lokalmedisinsk senter" som er mest populært….

>
derfra rett til personalmøte på legevakta hvor jeg la fram siste forslag til hvordan ny leder på legevakta i Øvre Eiker bør gjøre og hva som kan delegeres til andre ansatte. De ansatte sjøl har vært med hele veien og det ble lite diskusjon etter at vi har vært gjennom dette med ansatte både skriftlig og i samtale med de som har ønsket det. En god prosess, synes jeg…

Innimellom en telefon fra en tjenesteleder som spurte om hvordan man skulle gjøre det med en ansatt som var innlagt på sykehus i utlandet… kunne hun begynne rett på vakt når hun kom tilbake… Vi har retningslinjer for å sjekke helsearbeidere for MRSA … de spesielle gule stafylokokkene som kan være veldig motstandsdyktige mot behandling. Hun må ta en test og får ikke gå på jobb før det er bekreftet at hun ikke er bærer av MRSA… Det er slett ikke noe greit i inngangen til ferieavviklingen…! Dette blir en mer og mer vanlig problemstilling og da er det viktig at vi følger de retningslinjene som er laget på Folkehelseinstituttet…(Egen veileder)

.. så blei det gaaaanske seint hjem idag også.. Dette er siste uka før ferien så nå må hvert minutt utnyttes