Minutter som stakiiiiiiiiiiiiiiittttt

Ooops der fløy det forbi noen dager, gitt! Jeg vil på det sterkeste protestere mot sånne råkjappe dager….! På kontoret, møter, befaringer og konferanser så farer tida forbi.. Dvs jeg har vært midt inni og merket sekundene rase av gårde. Noen ganger føler jeg det akkurat som å kjøre bil. Jeg kan sitte ganske så stille på baken i et møte og se sekundene fare forbi som stakitt forbi en bil i 80 km/t..! SÅ hva rakk jeg mellom hver time da mens sekundstakitten for så fort forbi at de ble som en vegg..?

En av de mest spennende dagene sist uke var da jeg skulle presentere de erfaringene vi hadde gjort under pandemien, massevaksinasjon, samarbeid med fylkesmann, helsedirektorat og Folkehelseinstitutt…. Vi samarbeidet jo mest med helsesøstre, frivillige i Sanitetsforeningen og Kvinners Frivillige Beredskal, andre ansatte og fastlegene.. Jeg la mye vekt på den fantastiske dugnadsånden vi opplevde, men at vi likevel gjorde oss noen erfaringer både med mediepress og folks press på få vaksiner når mediene slo opp sensasjonsoppslagene på forsiden og blåste opp situasjonen. Jeg var ganske så kritisk overfor riksmedia og løssalgsaviser samtidig med at jeg skrøt av det arbeidet lokalavisene gjorde. Vi veit nok mye mer om køorganisering, dvs vårt system fungerte bra, men vi kom i gang alt for seint første dagen! Det var en stor forsamling som hørte på oss som hadde innlegg, over 240 kolleger, helsesøstre og andre som jobber med smittevern for dette var Folkehelseinstituttes årlige smittevernkonferanse. Jeg var nødt til å fortelle noen av de opplevelsene jeg hadde under massevaksinasjonen for det var flere morsomme hendelser som skapte latter i salen da jeg fortalte dem.. Folk gapte litt vantro da jeg fortalte om den 98 år gamle damen som mente det var en plikt å la seg vaksinere enda hun hadde hatt både spanskesjuka og asiasjuka! Det var mange gode innlegg om smittevern, pandemi, HPV, tuberkulose, seksuelt overførte sykdommer og mer. Med 250 mennesker i salen ble de fort spørsmål og diskusjon. Like viktig som innleggende fra talerstolen!

Tirsdag var en "højdare" for en enslig kommunelege. Fylkeslegen samlet alle kommunelegene i Buskerud til diskusjon og gjennomgang av forskjellige faglige utfordringer som Samhandlingsreformen, pandemien/massevaksinasjon, innhold i arbeidet til kommunelegene,forebyggende helsearbeid og mer. Det blei nesten litt mye, men nesten alle kommunelegene møtte og vi fikk forslag om å organisere våre møter og møtene med fylkeslegen på nytt.. Spennende…

hmmm sa jeg stakitt… minuttene stilte seg opp i stakitten og fooor forbi, gitt.. så jeg rakk jo slett ikke skrive dette innlegget ferdig…