Datatrøbbel og legevaktsløsning!

En spennende dag!
Startet ganske så rolig med en morgenkaffe sammen med andre på avdelingen… Jeg måtte gå noen runder med Profdoc fordi vi har hatt problemer med skriveren på legevakta…og vi fikk fikset det! Jeg er ikke fornøyd med journalsystemet vårt på legevakta, ikke journalprogrammet for det er vi godt kjent med og det funker stabilt, men vi har en "online" løsning hvor vi er avhenig av Helsenettet for å få kontakt og vi har desverre hatt for mye nettproblemer som selvfølgelig skjer på kveld og i helger. Til tross for at vi betaler mye penger for forbindelsen får vi ikke hjelp av dem utenfor kontortid. Det irriterer meg og jeg har skrevet brev til dem. Dette vil jo ganske snart gjelde mange kommuner. Vi har jo mange helse og omsorgstjenester som går hele døgnet…! Fikk en hyggelig IT konsulent innom som fikset et annet problem samtidig med at jeg fikk høre hvordan han gjorde det. Jeg lærte mye… ikke minst at det er et komplisert fag jeg slett ikke kan noe særlig om! Jeg er så interessert i det som ligger bak skjermen at jeg glemmer bort at jeg er menneskedoktor innimellom..
 
Sammen med miljøvernkonsulenten var jeg ute på en befaring til en innbygger vi har bedt om å rydde på eiendommen sin. Han hadde gjort en god del og vi var fornøyd bare han fortsetter litt til. Så vi må innom å kontrollere seinere også…
 
Sååååå var det kommunestyremøte i Nedre Eiker hvor de skulle ta stilling til om interkommunalt samarbeid om legevakt. Det ble 2 spennende timer med diskusjoner, meninger og utspill. Utsettelsesforslaget ble nedstemt og til slutt ble det Arbeiderpartiets forslag til å gå i forhandlinger med Drammen InterKommunale Legevakt som vant. Riktignok med en del tillegg og krav samt at de ønsket å få kostnadsberegnet hva det vil koste å oppgradere dagens legevakt til standarden som er beskrevet i "Forslag til handlingsplan for legevakter" laget av Senter for legevaktsmedisin i Bergen i fjor. Det blir en oppgave vi kaster oss på!
 
Jeg synes slett ikke den saken har vært noe lett. Jeg møter meg sjøl i døra litt fordi jeg jo også tenker på hva som ville vært best sett fra Øvre Eiker. Dette er en typisk situasjon for en kommunelege: Vi er ansatt for å gjøre en medisinskfaglig vurdering samtidig har vi jo både personlige meninger og , som her, flere roller. Et samarbeid mellom Øvre og Nedre Eiker ville kunne blitt en bra interkommunal legevakt og løst to utfordringer. Men jeg er ikke i tvil om at Drammen vil kunne tilby det medisinsk faglige beste tilbudet både på legesiden, sjukepleiersiden, overgrepsmottak, nærheten til sjukehuset og muligheter for å bygge opp den mest stabile legevaktsordningen. det er det siste som har vært oppgaven min i denne saken. Riktig hatt på hue!…. så får jeg jobbe videre med legevaktsløsninger i Øvre Eiker da… med en annen hatt på hue og i rollen som kommunelege i Øvre Eiker.