Siste 4×4 trening og tenkeboks…

Siste treningsdag med 4×4 intervalltrening for leger! Vi peste og pustet oss opp bakken i en siste innsats. Nå gjenstår bare testingen for å se om vi faktisk er blitt i bedre form! Alle Aktiv Eiker ansatte var møtt fram og initiativtaker´n sjøl, Arne Enger , stilte også opp sammen med ordfører og leder va Hokksund rehabiliteringssenter. Etterpå var det hyggelig prat på parkeringplassen med utdeling av T-shirts og Buff til deltakerne og litt god fruktsalat å spise. Konklusjonen, helt foreløpig, var vi enige om: Det har vært hyggelig og slitsomt. Vi har fått masse publisitet og antall henvisninger til Aktiv Eiker har gått opp. Merkelig nok har det vært en økning av menn! Vi jobber videre med nye prosjekter! Her gjelder det å være kreativ!

Fikk en henvendelse om et verv idag som fikk meg til å gå litt i tenkeboksen. Det er veeldig hyggelig og spennende å bli spurt om å være med på forskjellige typer verv eller jobber. Jeg må innrømme at jeg blir smigret og svelger to ganger og får bare lyst til å hoppe opp og rope "JA gjerne!"…. Jeg har heldigvis lært meg å be om litt tid å tenke på. Jeg må gå noen runder med meg sjøl og de hjemme for å vurdere…. for det er akkurat det med tida da…jeg føler sterkt på at jeg ikke strekker til i de to kommunene jeg dekker for tida og veit at nye verv som stort sett fører til mer tid i Oslo eller andre møtesteder rundt om i landet spiser av tida på jobb i kommunene og hjemme. Å bruke tida riktig er om trent som å vite når strikken ryker når den strekkes… jeg aner ikke når…. men har nok lært etterhvert at det er lurt å ha god margin… Allikevel det er fristende faglig og det pirrer nygjerrigheten…. jeg må diskutere litt mer med meg sjøl, hjemme og på jobben…

Det er mulig observert rotte(r?) i Vestfossen… En av de dårlige samvittighetene jeg har er at jeg ikke fikk ringt tilbake til den som ringte inn sin bekymring for rotter i tettstedet. Når rotter sees er det som regel mye av dem….allikevel må nok folk leve med at disse dyra finnes det massevis av i tettstedene og byene våre! Vi driver punktvis rottebekjempelse i kommunale installasjoner, men det allerviktigste er jo at folk at det ryddig rundt seg og bruker skikkelig søpledunker og kontainere når søppel og mat skal kastes….

Vi har hatt siste dagen på ledersamlingene idag også. Det var mest om IKT, internettbruk og hvor viktig det er å følge den (raske) utviklingen som skjer innen det området. Det skaper masse tanker og undringer i hue mitt…. Jeg er helt enig i at vi må følge med, men hva med de som ikke kan/vil/klarer det? Jeg synes mange store institusjoner og bedrifter har blitt svært så vanskelige å lite servicevennlige for ting som ikke er "vanlig" eller hvor brukeren trenger noen å snakke med… eller det koster mye penger… På sykehus er det nå moderne at man ikke skal ha muntlig overlapping mellom helsepersonell som går på og av vakt. Man skal ha "stille overlapping" dvs lese jounalen og rapportene på data´n. Ja, altså, vi er jo enig om at det er viktig å dokumentere, men vi er mennesker og det er nesten umulig å overføre alle de ikkeverbale kommunikasjonsmåtene til datamaskinen.. Dessuten sier du nesten alltid mer enn du skriver så hvorfor ikke bruke datadokumentasjonen som manus for det man snakker om…. og jeg skjønner jo at det ligger krav om innsparinger bak dette også… men vi som jobber med mennesker må utvikle vårt kliniske syn og metoder sammen med mennesker….(!?) Det er så lett å bli upersonlig når man bare forholder seg til en brev, epost eller tekstmelding eller journalnotat. … gruble… gruble

så var en ny uke i gang…