Lærerike dager og flau forglemmelse

Onsdag alt! Tunga henger ut av munnen og hue er litt for trangt. Det har vært lange og travle dager. Mandagen var kanskje morsomst fordi vi fikk besøk av Nrk Østafjells på treninga. De filmet og intervjuet oss som legene som trener. Jeg tror vi viste at det er en kjempefin stemning på treningene og ivrig insats! Innslaget ble sendt i går kveld mens jeg var på legerådsmøte. Idag har jeg fått mange kommentarer på en rødsprengt kommunelege strisvettende i joggetempo opp bakkene! Men jeg synes jeg er blitt i bedre form, altså!!

Gårsdagen var egentlig minst like spennende og ihvertfall lærerik. Det var seminar på sjukehuset for helsepersonell i kommunene som jobber med tuberkuloseforebyggende arbeid, undersøkelse av flyktninger, innvandrere og asylsøkere. Dag hadde med en fin blanding av faglige innspill og gruppearbeid hvor vi fikk dra nytte av hverandres erfaringer. Kjempebra!

Dagen ble avsluttet med legerådsmøtet i den ene kommunen "min". Ganske så flau start for jeg kom på at jeg skulle kalt inn til møtet bare 5 dager før og med ei helg i mellom fikk legene innkallingen dagen før. Det fikk jeg jo høre og kunne ikke annet enn å beklage forglemmelen. Sjøl om det ble bare halvparten av legene som kunne komme ble det ivrig diskusjon, spesielt om en jevnganger som engasjerer: legevakt og evt samarbeid med nabokommune..

Idag har vært nesten like lærerik. Vi har hatt fellestilsyn med større bedrift idag og det var både interessant og spennende å være sammen med flere andre faginstanser i gjennomgangen av bedriften. Jeg måtte gå fra midt i tilsynet for å kaste meg i bilen for å kjøre opp til formannskapet i Øvre Eiker. De ønsket få høre min vurdering av framtida til legevakta videre. Jeg er ganske sikker på at vi må samarbeide med nabokommuner om videre legevakt og vi har foreløpig bare Nedre Eiker og Kongsberg å samarbeide med…. hvis ikke Nedre Eiker går i samarbeid med Drammen da… tilbake til tilsynet og noen konklusjoner før jeg fikk litt tid på kontoret bla for å se på legevaktsturnusen fram til sommerferien sammen med kontorfullmektig..

Til sist idag møte i Fagkomite for å være tilstede når de behandlet høringsuttalelse jeg hadde skrevet på Buskerud fylkeskommunes strategiplan for folkehelse. Jeg er kritisk til at de ønsker satse på aldersgruppa 13 – 23 mens vi allerede er i gang med å satse på yngre aldersgrupper og eldre i vår kommune..

Sliten i kveld så jeg har samlet slitne øyne og trangt hue og krypi ned i godsofaen foran tv… i morra må jeg følge opp treninga!