Verdens viktigste mennesker og leger som gjør feil

Jeg har vært på legevaktskonferanse i dag også. En fin dag med mye god informasjon..
men
jeg grubler meg litt tilbake til i går da vi hørte på en mor som mistet barnet sitt i hjertesvikt. Hun opplevde at barnet fikk forskjellige symptomer som hun gikk til fastlege, legevakt og AMK/ambulanse med etterhvert som ungen ble syk. De vurderte at de ikke fulgte mors bekymring ( =>hysterisk mor) og gjorde dårlige undersøkelser og raskt satte en ufarlig diagnose = falsk krupp.Til slutt ble sønnen lagt inn på sykehuset hvor det ble oppdaget hjertesvikt og han døde litt etter.
 
Det var sterkt å høre på hennes frustrasjon over ikke å bli hørt av mange sjukepleiere og leger, hvor lemfeldig de undersøkte og fulgte opp gutten…
Så kommer grublingen da… ville jeg gjort det slik? Ville jeg hørt mer på mor og latt varselbjellene ringe tidligere?? Dette ble tatt opp som et etisk problem og det er det jo helt sikkert, men for meg dreier det seg like mye om faglighet.. Jeg synes det er trist å høre at leger undervurderer mors bekymring og ikke følger den opp. Jeg har alltid hatt stor respekt for bekymrede mødre! …og jeg mener at det er godt fagmedisinsk arbeid å gøre en ekstra grundig undersøkelse og evt få hjelp av spesialist for å følge opp et barn med diffuse symptomer og en bekymret mor…
 
men det er jo menneskelig å feile…
Jeg har selvfølgelig også gjort diagnostiske feil i løpet av min doktorgjerning og det er vanskelig å ha med seg når det går ut over syke mennesker. Jeg tror jeg bare har gjort småfeil men de aller fleste av oss leger tar sånne feil tungt og håper at det kun blir småting når vi gjør en bommert.
 
Nå om dagen leser vi om leger som får advarsler fra Helsetilsynet og at folk mener sånne leger må slutte å jobbe… Sånne saker er vanskelige og sjøl om jeg synes det er viktig å stoppe folk med feil holdninger eller dårlig kompetanse er jeg veldig opptatt av at vi leger ofte jobber i systemer som er presset langt. Det er ofte veldig travelt, mange ting å ta stilling til på kort varsel og få vi kan spørre eller rådføre oss med fordi det er dårlig tid til det. Det er også ganske annerledes å jobbe på sjukehus i forhold til i allmennpraksis eller legevakt!  Sammenlign f.eks. hva slags muligheter en legevaktslege har til å stille rett diagnose på et hjemmebesøk til et sykt barn mot hva en lege på sjukehuset har når barnet er kommet dit…. ansvaret er det samme, konsekvensen ved å gjøre feil langt større på legevakt enn på sjukehuset…
 
Så derfor
Synes jeg at folk skal skjønne at en advarsel fra Helsetilsynet betyr at helsepersonellet må skjerpe seg kraftig men at det må skje i den jobben de har for det er der de må bli bedre.
 
og derfor
synes jeg vi leger skal være svært så ydmyke overfor bekymrede mødre… eller pårørende uansett!
 
Barn er det aller verdifulleste vi har i vårt samfunn… mammaer er de aller viktigste personene for barna…. jeg håper vi leger kan være den viktigste støtten for dem når de trenger hjelp til medisinske problemer hos barna sine!